Gyldendal vokser i stagnerende marked

Konsernsjef: Tørres Thuv (foto: Bo Mathisen)

Gyldendal hadde i første halvår inntekter på 1,1 milliarder kroner, som er en inntektsvekst på 3 prosent sammenlignet med samme periode i 2022. - I bokmarkeder preget av nedgang og stagnasjon, sørger forlagene og bokhandelkjeden ARK for vekst og styrking av Gyldendals posisjon, skriver konsernet i en børsmelding.

Driftsunderskuddet for første halvår endte på 111 millioner kroner, en svekkelse av resultatet med 7 millioner fra samme periode i fjor. Som normalt forventer Gyldendal at mer enn 60 prosent av inntektene og hele overskuddet kommer i 2. halvår. Svekkelsen av resultatet forklares i hovedsak av fortsatt høy kostnadsutvikling i samfunnet, samt noen engangskostnader knyttet til omstilling. For året som helhet forventer Gyldendal videre inntektsvekst og lønnsom drift.

Gyldendal har i løpet av første halvår også utvidet sitt eierskap på forlagssiden som partner og medeier i forlagene Dreyer, Pax, Press og Spartacus som har gått sammen i et nytt forlagshus, Forente Forlag. Dette bidrar til nye inntekter for konsernet og utgjør en vesentlig del av veksten så langt i år innen Forlag og innholdsproduksjon. I juni ble det også kjent at Gyldendal går inn på eiersiden i det nyetablerte Megafon Forlag, som blir en utfordrer innen både skjønnlitteratur og sakprosa.