Gyldendal øker inntektene

Konsernsjef John Tørres Thuv (foto: Bo Mathisen)

Gyldendal-konsernets inntekter økte i tredje kvartal med 7 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Hittil i 2022 summerer inntektsveksten seg med dette til 12 prosentpoeng.

– Midt i en samfunnssituasjon preget av stor usikkerhet, opplever vi fortsatt økt etterspørsel etter de beste historiene og god kunnskapsformidling. Vi har de to siste årene sett store endringer i etterspørselen, som blant annet har bidratt til økt netthandel, økt strømming av lydbøker og digitalisering av læremidler. Det siste kvartalet har Gyldendal blant annet kunne registrere økt salg av bøker i flyplassbutikkene og ikke minst en solid vekst i salg av lærebøker og digitale læremidler til skolen i forbindelse med fornyede læreplaner, sier Gyldendals konsernsjef Tørres Thuv.

I tillegg tll inntektsveksten ble Gyldendals forfatter Annie Ernaux nylig tildelt Nobelprisen i litteratur, og med det befester Gyldendal med sin 63. nobelprisvinner i litteratur, posisjonen som det forlaget i verden som har gitt ut flest nobelprisvinnere.

– I Gyldendal er vi stolte og føler oss svært privilegerte som får jobbe med de aller ypperste fortellerstemmene, både internasjonalt og nasjonalt. Annie Ernaux, som nettopp besøkte oss her i Norge, er en unik forfatter med brennende aktuelle bøker, fastslår Thuv.

I september gikk Gyldendal inn på eiersiden i det nyetablerte Forente Forlag, et forlagshus bestående av de tradisjonsrike forlagene Dreyer, Pax, Press og Spartacus.

– Vi har et langsiktig perspektiv, og vi er godt forberedt på et marked med større usikkerhet fremover. Men vi legger til grunn at digitaliseringen vil vedvare og at vi kan fortsette vår digitale vekst, med et solid utgangspunkt i de 4 millioner betalte digitale lisenser, abonnementer og medlemskap Gyldendals virksomheter allerede har. Det er all grunn til å forvente at etterspørselen etter historier og kunnskap vil være høy også i tiden fremover, sier konsernsjef John Tørres Thuv.