Andre kvartal 2023: Inntektsvekst for Gyldendal

Konsernsjef John Tørres Thuv (foto: Bo Mathisen)

I et marked som er i stagnasjon øker Gyldendal inntektene med 5 prosent i andre kvartal.

Det er forlagene og bokhandelkjeden ARK som driver veksten og som styrker sine posisjoner. Første halvår er konsernets inntekter 1,1 milliarder kroner, som tilsvarer en vekst på 3 prosent mot samme periode i fjor.

– Tendensene fra de siste tre årene fortsetter med volatilitet i markedet og endringer i både handlevaner og konsum. Vi ser fortsatt en økende netthandel, økt strømming av lydbøker og vekst i digitale læremidler. Samtidig er ikke betydningen av papirboken blitt mindre, i skolen, innen høyere utdanning og blant folk flest, sier Tørres Thuv, konsernsjef i Gyldendal.

Gyldendal investerer bredt i kunnskap og historier og nye kanaler som skal bidra til at vi når enda flere lesere og lyttere. I mai lanserte ARK ny nettbutikk og en ny app for lesing og lytting av bøker, begge med nytt utseende og bedre funksjonalitet. De norske Bokklubbene har også oppdatert sin visuelle profil og tilbudet til medlemmene de siste månedene.

Forlagene Dreyer, Pax, Press og Spartacus har gått sammen i et nytt forlagshus, Forente Forlag, med Gyldendal som partner og medeier, og det bidrar til veksten så langt i år. I juni ble det også kjent at Gyldendal går inn på eiersiden i det nyetablerte Megafon Forlag.

I Gyldendal Undervisning fortsetter arbeidet med å utvikle den ledende undervisningsplattformen Skolestudio, det investeres i nye digitale tjenester for høyere utdanning i Gyldendal Akademisk og arbeidet med å styrke teknologien og tilbudet i Gyldendal Rettsdata har god fremdrift.

– Vi viderefører vår strategi med å utvikle en stadig større bredde av miljøer som utvikler og formidler kunnskap og historier og øker kraften i våre ulike salgskanaler. Det skal bidra til videre vekst og lønnsomhet fremover, avslutter Thuv.

Gyldendal presenterer resultatene for første halvår 24. august 2023.