Historisk høy omsetning i Gyldendal

Konsernsjef John Tørres Thuv (foto: Bo Mathisen)

Gyldendal offentliggjør i morgentimene i dag regnskapsresultatet for 2021. Omsetningen økte med 8 prosent til rekordhøye 2,7 milliarder kroner. Driftsoverskuddet summerte seg til 145 millioner.

Det meste går på skinner for Gyldendal-konsernet. Konserndirektør John Tørres Thuv kan legge fram tall som viser historisk høy omsetning.

Gyldendal solgte og distribuerte mer enn 10 millioner papirbøker, e-bøker, lydbøker og digitale lisenser i 2021. Konsernet rundet fire millioner digitale kunderelasjoner gjennom abonnement, lisenser og medlemskap. I fjor kom 40 prosent av Gyldendals inntekter fra digitale formater, plattformer og tjenester.

Størst framgang for forlagene

Forlag og innholdsproduksjon var driftsavsnittet som økt mest. Forlagsomsetningen beløp seg i fjor til 807 millioner kroner, en inntektsvekst på 20 prosent. Driftsresultatet ble på 94 millioner kroner, 57 millioner mer enn året før.

Største bidragsyter til framgangen var veksten for Gyldendal Undervisning og Gyldendal Akademisk. Konsernet er landets største leverandør av digitale læremidler til skoleverket.

ARK dempet av pandemistengning

Handel og markedsplasser viser en økning på 6 prosent. Her viser konsernet til nedstengningen av 93 butikker i perioden fra januar til april i fjor. De stengte butikkene bidro til en vesentlig svekkelse av lønnsomheten for ARK og er hovedårsaken til at Handel og markedsplasser har svekket lønnsomhet i 2021.

Forretningsområdet omsatte likevel for nesten 1,8 milliarder kroner, 100 millioner mer enn året før. Driftsresultatet ble på 73 millioner, omsetrent halvparten av året tidligere.

Aksjeutbytte som normalt

Konsernets resultat etter skatt beløp seg til 43 millioner kroner, en nedgang på 47 prosent i forhold til 2021. Overskuddet er dermed svakere enn det veksten i inntekter skulle tilsi. Styret forklarer i årsrapporten nedgangen slik:

Pandemien og spesielt nedstengning av butikker har bidratt til hurtig endring av handlemønster og konsum i den norske befolkning. Dette har stilt større krav til vår endringstakt og redusert lønnsomheten. Gyldendal har et langsiktig perspektiv, men erkjenner et behov for å øke omstillingstakten for å sikre langsiktig lønnsom og bærekraftig vekst.

Overskuddet etter skatt utgjør 18,60 kroner per aksje. Styret foreslår at det utbetales et utbytte på 10 kroner per aksje, noe som er i tråd med selskapets utbyttepolitikk.

Hele den meget informative årsrapporten kan du  lese her.