Sterk vekst for Gyldendal

Konsernsjef John Tørres Thuv (foto: Bo Mathisen)

Etterspørselen etter Gyldendals bøker, produkter og tjenester har aldri vært større enn i første halvår av 2021 og bidro til ny omsetningsrekord for konsernet.

Samlet vokser Gyldendal sine driftsinntekter med 11 prosent i første halvår mot samme periode i fjor. Dette kommer på toppen av et første halvår i fjor med tilsvarende vekst. De digitale kanalene i ARK hadde kraftig vekst og mer enn kompenserte for bortfallet av inntekter som følge av stengte butikker.

Sterkest er veksten i forlagsvirksomhetene som øker inntektene med 30 prosent og tar markedsandeler i allmennbokmarkedet, undervisning og høyere utdanning.

Samlet beløp driftsinntektene i konsernet seg til 984 millioner kroner (911 millioner i 2020).

Men svakere lønnsomhet

Lønnsomheten for konsernet belastes i første halvår av kostnader til strategiske prosjekter og digitale satsninger på tvers av virksomhetene og at over halvparten (93) av ARKs butikker måtte holde stengt i tre måneder grunnet smitteverntiltak.

Driftsresultatet (EBITDA) viser med dette et økt underskudd til 84 millioner kroner, 30 millioner mer enn året før.

Normalt forventes mer enn 60 % av inntektene og hele overskuddet for konsernet komme i andre halvår.

Økt digital etterspørsel

— Vi opplever en økt etterspørsel etter kunnskap og historier, og ser store endringer i hvordan kundene orienterer seg, handler og konsumerer, sier konsernsjef Tørres Thuv.

Digitale formater, tjenester og plattformer vokser kraftig og står for nær halvparten av inntektene i heleide og deleide selskap i første halvår. Gjennom pandemien har etterspørselen etter digitale læremidler skutt fart og Gyldendals Skolestudio har på kort tid blitt en av de største plattformene for digital undervisning i norske skoler. I tillegg opplever Gyldendal en kraftig økning i etterspørsel etter nye skolebøker i forbindelse med fagfornyelsen i skolen. Veksten fortsetter også i netthandelen i ARK og lydstrømmetjenesten Fabel.

Samfunnsoppdraget ekstra viktig

— Gyldendals oppdrag er å skape og formidle kunnskap, litteratur, underholdning og samfunnsforståelse. I en tid preget av usikkerhet, nedstengning og sosial distansering har samfunnsoppdraget vårt føltes ekstra viktig. Vi har vært opptatt av å ta vare på medarbeiderne våre, forfattere, samarbeidspartnere og kunder på best mulig måte, samt holde høyest mulig aktivitet og sikre en robust økonomi. Våre medarbeidere har gjennom pandemien stått på fra sine hjemmekontor, våre butikker og distribusjonssentraler. Det er takket være deres engasjement og kompetanse vi har klart å skape vekst i en periode med store endringer, oppsummerer John Tørres Thuv.