Vil ha Storytel på taksameter

Bokbransjen må komme i takt med tiden, skriver Storytel-toppsjef Jonas Tellander, som vil betale for lesetid – ikke eksemplarer.

– Underlig å utfordre dette

Kristenn Einarsson tror ikke ESA vil gå på tvers av akseptert EU-praksis, når de nå vurderer den norske bokavtalen.

– Skjedde uten vår medvirkning

Cappelen Damm-topp Tom Harald Jenssen sier han aldri var involvert i Bonniers Strawberry-oppkjøp.

– Et stort paradoks

Paradokset Vigmostad sikter til er altså at forlaget Vigmostad & Bjørke ikke brukte Bladcentralen, som er stridens kjerne i saken. – Vi brukte Interpress...

Het forsommer for Storytel-aksjen

Storytel-aksjen fortsetter å ruse i vei på Stockholmsbørsen.