Papirprisene: «Det foregår et spill»

(foto: iStock)

Papirprisene har økt rundt 60 prosent de siste to årene, ifølge Svensk Bokhandel. Når flater de ut?

Bokbransjemagasinet i vårt naboland Sverige, SvB.se, har tatt et dypdykk i papirsituasjonen for bransjen. Eva Hansén, produksjonssjef i Bonnierförlagen, husker hvordan det var. Papirsituasjonen innebar «virkelig store problemer».

Har store kontrakter

Det hadde startet våren 2021. Tilgangen på papir gikk ned, trykketidene ble lengre og lengre. Til slutt ble det nødvendig med papirbestillinger flere måneder i forveien. Kulminasjonen kom på høsten i fjor, sier Eva Hansén, produksjonssjef i Bonnierförlagen.

– Jeg husker jeg ble spurt om vi ville klare julesalget. Det gjorde vi, men det handlet om at vi var et stort antall mennesker som prioriterte titler i riktig rekkefølge, mye arbeid. Men vi har store trykkekontrakter, så vi ble skånet på en annen måte enn mange små forlag, som kanskje måtte utsette utgivelsen mens de ventet på papir, sier Eva Hansén.

«Business as usual»

Situasjonen oppsto fra en cocktail av årsaker: blant disse var koronautbrudd, stengte kinesiske havner, stengte europeiske papirfabrikker, økt etterspørsel etter papir, og amerikanske forlag som flyttet trykking fra Asia til Europa.

Helt ut på våren kom det meldinger om pressede skrivere. Men nå har situasjonen snudd.

– Før denne julen er det business as usual igjen. Vi har ingen problemer verken på fullfargesiden eller på tekstboksiden. Så for oss som jobber på produksjonssiden er det fantastisk hyggelig, sier Eva Hansén.

Men likevel er ikke alt som vanlig:

– Prisene har gått enormt opp. Vi har fått noen indikasjoner på stabilisering – og andre indikasjoner på nye økninger. Vi er et stort konsern, har en egen strategigruppe for papir, som ser på dette. Jeg har tidligere sagt at vi trodde på papirstabilisering høsten 2022. Nå har vi utsatt det til våren 2023.

Markedsgrunner

Liknende rapporter får SvB også fra andre kanter av bransjen – også fra trykkeriet Scandbook i Falun, som melder at de ikke har problemer med tilgjengeligheten på papir nå:

– På den ene siden har mange trykkerier bunkret ned i lang tid, og på den andre siden kommer det ikke inn fullt så mange bestillinger fra forlagene, sier lokasjonssjef Alf Linder. – Det ble også produsert mye for USA en stund, og det har gått ned. Det var mange forskjellige årsaker til problemet i fjor. Det har endret seg og situasjonen har blitt bedre.

Linder mistenker at prisstigningen denne høsten har skjedd like mye av markedsgrunner som av kostnadsgrunner, med en etterspørsel som har vært større enn tilbudet – og med en «katastrofal kronekurs».

– Et spill

SvBs rundspørring viser at enkelte i bransjen tror på papirprisfall allerede fra nyåret, mens andre tror vi må vente til sommeren.

Arctic Papers salgssjef Fabian Langenskiöld følger nøye med på den akk så viktige strømprisen, hvor papirprodusentene lever i nærheten av smertegrensen. Hvor går egentlig denne?

– Hadde du spurt for tre år siden, ville alle sagt: vel, men hvis strømmen koster fire kroner per kilowatt, så er bransjen død. Og nå er vi der og industrien lever. Hvor grensen trekkes avhenger av om vi kan heve prisene for å motvirke det. Så det er et spill som foregår hele tiden, sier Langenskiöld til SvB.