Cappelen Damm ut av bokhandel

TEAMER OPP MED THORLEIF DAHLS KULTURBIBLIOTEK: Tom Harald Jenssen og Cappelen Damm.

ARK overtar Gardermoen. Norli overtar de øvrige Tanum-butikkene, med ett stort unntak.

– Det er bedre at vi bidrar konstruktivt til en konsolidering på bokhandelsiden, enn å bli sittende som en mindre nummer 3-aktør. Det er en posisjon som kan bli strevsom å ha om noen år. Vi skal i stedet satse enda mer på utviklingen av forlagsvirksomheten vår, sier Cappelen Damm-toppsjef Tom Harald Jenssen (bildet).

Nå kaster Cappelen Damm og Tanum kortene og overlater bokhandelvirksomheten til hovedkonkurrentene ARK og Norli.

Skala-utfordringer

Cappelen Damm har inngått avtale med Norli AS om virksomhetsoverdragelse av Tanum Bogstadveien, Tanum CC Vest, Tanum Oslo City, Tanum Byporten og Tanum Litteraturhuset. Går alt etter planen blir Tanum-butikkene integrert i Norli-kjeden fra 1. april 2020. Fra samme dato er det inngått intensjonsavtale om at Ark Bokhandel overtar driften av Tanums flyplassbutikker i Oslo, Bergen og Trondheim. Ifølge en børsmelding fra Gyldendal betaler Ark et vederlag på rundt ti millioner for varelageret i butikkene. De syv butikkene hadde en omsetning på omtrent 160 millioner i fjor.

Alt forutsatt at de involverte får grønt lys fra Avinor og Konkurransetilsynet.

SE OGSÅ KOMMENTAR: Forlater flyplassen – beholder tårnet

Avtalene innebærer at alle butikkansatte blir med videre under ny eier. Hva gjelder de enkelte ansatte i Tanums kjedeadministrasjon foregår det etter hva BOK365 erfarer samtaler rundt hva som vil skje videre.

– Bokhandelmarkedet har vist en svak utvikling over flere år. Markedet krever utvikling, effektivisering og konsolidering i salgsleddet. Uten å ha tilsvarende skalafordeler som de store konkurrentene Ark og Norli, har Tanum vanskelige betingelser, sier Tom Harald Jenssen.

Det er ingen hemmelighet at kontrakten med Avinor om bokhandelsdrift på Oslo lufthavn har vært en kostbar affære.

– Selv om vi holder dagens ulønnsomme flyplassbutikker utenom, vil det på grunn av store faste kostnader neppe være mulig å skape grunnlag for lønnsom, langsiktig drift av by-butikkene i Tanum-regi. I dagens marked blir kjeden rett og slett for liten til å forsvare en nødvendig, profesjonell kjedeadministrasjon, sier Tom Harald Jenssen.

– Liten strategisk verdi

– Dere vurdere å gå «all in» i bokhandel for noen å tilbake?

– Ja vi vurderte å gå inn i Notabene for en god del år siden, da de hadde noen interessante butikker.

– Når skrinla dere ambisjonene om å innta store deler av bokhandel-Norge?

– De ambisjonene la vi nok vekk i 2012-2013, sier Tom Harald Jenssen. – En annen interessant og naturlig strategi kunne vært å utvide Tanums urbane «storby og flyplass»-satsing til å omfatte Trondheim og Bergen. Men der er de gode beliggenhetene tatt. I dagens marked ville det ikke være lett å utfordre etablerte aktører som Bruns og Beyer.

– Dere sitter selv med gode adresser i Oslo?

– Ja, by-butikkene vi overlater til Norli er blant landets best beliggende. Men vi spurte oss selv om dette eierskapet hadde noen strategisk langsiktig verdi for Cappelen Damm. Svaret ble nei.

Tom Harald Jenssen mener den beslutningen gagner både Cappelen Damm og bokbransjen generelt:

– Vi er overbevist om at dette vil bidra til å sikre bokas infrastruktur i Norge. Den brede distribusjonen som et vitalt bokhandelsnettverk er en garantist for, er helt vesentlig for forfattere, litteraturen og forlag.

Beholder Karl Johan – og Tanum-brandet

Våkne lesere vil se at det er en, slett ikke ubetydelig, butikk som glimrer med sitt fravær på denne listen: Cappelen Damm velger å beholde Tanums flaggskip-butikk på Karl Johan.

– Varemerket Tanum er på mange måter synonymt med Tanum Karl Johan, som har vært en institusjon siden 1880. Også i dag er dette en av Norges største, mest tradisjonsrike og innovative bokhandlere, sier Jenssen.

Ikke minst sitter man også på et godt og innarbeidet «brand»:

– Det er viktig for Cappelen Damm å ta vare på det tradisjonsrike varemerket Tanum. Vi vil derfor fortsatt videreføre eierskapet til Tanum Karl Johan og tanum.no. Sammen med Tanum bokklubber vil dette danne en god plattform for utvikling av både netthandel og butikk.

Vil satse mer på forlag

– Når begynte dere med denne salgsprosessen?

– I bunn og grunn er dette et resultat av en strategi vi har arbeidet med over flere år. Vi har spurt oss selv: Hva er Cappelen Damm? Vi er primært et forlag, sier Jenssen, og legger til: – Akkurat denne konkrete operasjonen har vi jobbet med siden oktober-november i fjor.

Cappelen Damm-sjefen føler seg trygg på at de nå har gjort riktige veivalg:

– Cappelen Damm vinner på dette. Bokhandelen står sterkere, og vi blir bedre. Jeg tror ikke vi svekkes i forhandlingene med kjedene – tvert imot. Cappelen Damm vil i årene som kommer satse enda mer på utviklingen av forlagsvirksomheten. Inkluderer vi alle formater, digitale og analoge, har etterspørselen etter gode historier, kunnskap, nye læremidler og faglitteratur aldri vært større enn nå. Vi har en læremiddelreform under oppseiling hvor mye kan vinnes eller tapes. Behovet for nyutvikling og investeringer i forlagene er betydelig. Med ambisjonen om å være ledende innen alle utgivelsesområder skal Cappelen Damm prege denne utviklingen, fastslår Tom Harald Jenssen.