Bokkompaniet inne i Bastion?

Sitter Boklager-aksjonærene med stor «stille andel» av Bastion og Jojo Moyes-inntektene? Har antagelig hentet millioner fra suksessforlaget.

Sist uke skrev BOK365 om Bokkompaniet Holding AS som inntil nylig var hovedaksjonær i den gjeldstyngede bokhandlerkjeden Boklageret AS. Det kan nå virke som om selskapet sitter på en hittil ukjent gullkalv.

I artikkelen skrev vi at hele selskapsstrukturen i Bokkompani-systemet er under restrukturering, og at de fire ulike driftsområdene nå overføres til helt nye selskap. Det eneste av driftsområdene vi ikke kunne identifisere var selskapet «Bokkompaniet Utvikling AS». Nå viser det seg imidlertid at dette selskapet etter alle solemerker er en hovedeier i kassasuksessen Bastion Forlag.

Les hele artikkelen om selskapsstrukturen i Bokkompaniet Holding her.

Paritet mellom selskapene

Sammenligner man finansinntektene til Bokkompaniet Utvikling de tre siste regnskapsårene, er disse nesten nøyaktig lik det Bastion Forlag i samme periode har bokført som finansutgifter til en «stille deltaker». Ser man på mellomværende, er tallene på kronen identiske i favør av Bokkompaniet Utvikling som Bastion ved siste årsskifte skylder 5.248.752,- kroner (justert for midlertidige forskjeller). Til sammen har Bokkompaniet i så fall hentet inntekter på 20,7 millioner kroner fra Bastion – bare på de tre siste årene.

Bastion Forlag med forfattersuksesser som Santa Montefiore og Jojo Moyes har tjent svært gode penger. Moyes alene har solgt over en million bøker i Norge. I 2016 omsatte Bastion bøker for 42 millioner kroner, og hadde et positivt driftsresultat på 10,7 millioner.

Tilknyttet selskap

Det er vanskelig å fullt ut forstå hvor stor andel Bokkompaniet måtte ha av Bastion, men andelen kan være noe over 40 prosent. I alle fall er det omtrentlig den del av driftsresultatet til Bastion som er kostnadsført som «annen finanskostnad».

I en note til årsregnskapet fra Bokkompaniet Utvikling nevnes et tilknyttet selskap med navn «Grantchester IS«. Selskapet skal ha forretningskontor i Oslo, men er ikke registrert i foretaksregisteret. I regnskapsnoten fortelles det at Bokkompaniet Utvikling innehar 42 prosent eierandel – men bare 19 prosent av stemmene – i Grantchester IS. Videre opplyses  det at: «Styret i Bokkompaniet Utvikling har vurdert at den reelle innflytelsen i Grantchester IS er betydelig og har lagt til grunn at investeringen må betraktes som et tilknyttet selskap

Komplisert selskapsstruktur

Bastion Forlag DA har en selskapsstruktur for viderekomne. Forlaget drives som et «ansvarlig selskap» (ANS), men med «delt ansvar» (DA). I et ansvarlig selskap har alle deltakerne et ubegrenset og personlig ansvar for selskapsgjelden. I et DA har deltakerne samlet et ubegrenset og personlig ansvar for hele selskapsgjelden, men hver deltaker kan bare belastes opptil sin eierandel.

Deltakere i Bastion Forlag DA er Bastion Forvaltning AS med 86,21 prosent andel, samt Anja Holding AS med 13,79 prosent.

Bastion Forvaltning er igjen eid av Akershaven AS, som er kontrollert av familien til Bastion-forlegger Morten Mørch. Samme Mørch er både styreformann og daglig leder i Akershaven, og var inntil 2015 også styreleder i Bastion Forlag DA. I dag sitter han fortsatt i forlagets styre, men nå som vanlig medlem.

Anja Holding er selskapet til Bastion Forlags daglige leder, forlagssjef Anja Marheim.

Store kreditorer til Boklageret?

Boklageret AS som er et søsterselskap til ovenfor omtalte Bokkompaniet Utvikling AS, ligger i disse dager i forhandlinger med sine kreditorer om gjeldssanering. Forleggerforeningen har sikret sine medlemsforlag med bankgaranti på ordinære leveranser etter bokavtalen. Verken Bastion Forlag eller Victoria Forlag (også en del av Bokkompani-systemet) er imidlertid medlemmer av foreningen.

Antagelig hører disse to forlagene til blant bokbransjens aller største tapere etter gjeldsforhandlingene. Eller hvis disse ikke skulle føre fram: konkursen.

BOK365 har tross gjentatte henvendelser til Bokkompaniet, ikke lykkes å få noen kommentarer til dette. Forlegger Morten Mørch bekrefter imidlertid på sin side i en e-post at Bastion DA eies «100 prosent av av Anja Marheim og undertegnede med familie gjennom henholdsvis Anja Holding AS og Bastion forvaltning AS. Ut over dette ønsker vi ikke å kommentere poster i regnskapet, da det er interne anliggender som vi ønsker fortsatt skal være det.»