Enige om ny lydbokavtale

Vi lytter mer til lydbøker, men strømmetjenestene sitter igjen med færre kroner (Foto: iStock / brothers91)

SLIK BLIR NORMALAVTALEN: Forfatterne får 28 prosent av forlagets strømmeinntekter og et garantert minstebeløp på 11 kroner per lytting.

Lydbok-boomen sørger for stadig nye millioner til bokbransjen, og forfatterne har vært opptatt av å sikre sin del av de betydelige strømmeinntektene. Lett har det slett ikke vært rundt forhandlingsbordet, men endelig er de i mål: Forleggerforeningen og de tre forfatterforeningene for skjønnlitteratur er enige om nye normalavtaler for strømming av lydbøker.

Garanterte minstebeløp

Forfatteren får en royaltysats på 28 prosent av forlagets inntekter, og et garantert minstebeløp på 11 kroner per lytting, med en høyere sats på kr 12,50 for de første 250 lyttingene. Barne- og ungdomsbokforfattere har i tillegg en egen sats for lydbøker inntil 20 minutter, med 10 kroner for de første 250 lyttingene og deretter kr 8,75 per lytting.

Det er Forfatterforbundet, Den norske Forfatterforening og Norske barne- og ungdomsbokforfattere som har forhandlet frem normalavtalen for lydbøker (som også regulerer forfatternes inntekter fra strømmetjenester) med Forleggerforeningen. Normalavtalen omfatter alle forfattere som utgir på forlag i Forleggerforeningen.

Dette er de nye betingelsene:

  • Forfatteren får en royaltysats på 28 prosent av forlagets inntekter, og et garantert minstebeløp på 11 kroner per lytting, med en høyere sats på kr 12,50 for de første 250 lyttingene.
  • Barne- og ungdomsbokforfattere har i tillegg en egen sats for lydbøker inntil 20 minutter, med 10 kroner for de første 250 lyttingene og deretter kr 8,75 per lytting.
  • Terskelen for når betaling utløses, senkes fra at man har lyttet til 20 prosent av boken til 15 prosent.
  • Et eget teknisk beregningsutvalg for litteratur, TBU litteratur, skal fremover samle inn data fra strømmetjenestene og produsere årlig statistikk for partene i avtalen, som både forfattersiden og forlagene finner relevant – uten å bryte konkurranserettslige regler.
  • Forfatter og forlag skal dele inntekten 50/50 når enkeltkunder tilbyr lydboktittel til egne kunder, slik for eksempel Vy gjør ved å gi de reisende tilgang til lydbøker.
  • Årlige forhandlinger mellom forfatterorganisasjonene og Forleggerforeningen om kronebeløpene o.a. i avtalen.
  • Mål om synliggjøring og tilrettelegging av mangfold: Forlagene skal arbeide for at strømmetjenestene skal forplikte seg til å føre et bredt utvalg og synliggjøre dette.

De nye royalty- og garanterte minstesatsene trer i kraft umiddelbart, mens endringer som krever tekniske endringer i strømmetjenestene, som å redusere innslagspunktet, implementeres ved årsskiftet.

Et unikt kollektivt avtaleverk

– Med denne avtalen kommer norske forfattere veldig mye bedre ut enn forfattere i andre land. Det er både fordi vi har et unikt kollektivt avtaleverk, og fordi de norske litteraturorganisasjonene viser vilje til gode kompromisser. Normalavtalene blir ikke mindre viktig fremover, når flere utenlandske aktører fra land uten et slikt avtaleverk nå etablerer seg i det norske strømmemarkedet. Skribentorganisasjoner i resten av Europa følger derfor våre forhandlinger med stor interesse, sier Forfatterforbundets leder Eystein Hanssen.

Han er glad for at avtalen har kommet i havn etter lang tids forhandlinger om et nytt markedsområde.

– Vi har hatt fokus på å faktisk få en avtale som inkluderer strømming. Framover vil vi selvsagt jobbe for at både royalty og gulv heves, sier Hanssen til Bok365. – Vi mener det er svært viktig å få en kontrakt der forfatterne er sikret en minstebetaling, et gulv, per lytting. Uten et slikt gulv kan strømmetjenestene konkurrere hardere på pris, mens forfatterne ender med en prosentsats av tilnærmet ingenting.

Skal synliggjøre bredden

– Barn og unge er fremtidens lesere, men leser mindre enn før. For å bevare et mangfold av litteratur for barn, er det derfor viktig for oss å sikre rettferdige honorarer for alle lydbøker, også de korteste. NBU er fornøyde med at vi har klart å bevare stykkprismodellen. Litteratur er ikke metervare, og det er ikke bokens lengde som fastsetter dens kunstneriske verdi, sier leder i Norske Barne- og ungdomsbokforfattere Alexander Løken.

Forlagene som er med i Forleggerforeningen forplikter seg nå også til å jobbe aktivt for at strømmetjenestene skal synliggjøre bredden i litteraturutvalget i tjenestene, for å sikre norske lesere et godt litteraturtilbud fremover.

– Denne avtalen sikrer vilkårene slik at vi kan fortsette å skape ny litteratur, og at forfattere på forlag som forplikter seg til å bruke normalavtalene kan få skikkelig betalt for dette i årene som kommer. Med denne avtalen kan forlagene fortsette å jobbe for å få ut en bredde av litteratur i lydformat til norske lesere, det er viktig for norsk språk og kultur, sier direktør i Forleggerforeningen Heidi Austlid.

Teknisk beregningsutvalg

Nytt i avtalen er at det blir opprettet et eget teknisk beregningsutvalg for litteratur (TBU litteratur), der både forfatterne og forleggerne skal være representert. TBU litteratur skal samle inn data fra abonnementstjenestene og legge frem relevant statistikk hvert år i september. Utvalget skal virke etter bestemmelsene i åndsverkloven og EUs digitalmarkedsdirektiv.

– Vi er glade for at forfatterne får en avtale med like vilkår for lydbøker i strømmetjenestene, som styrker det det litterære økosystemet. TBU litteratur skal ruste forfatterforeningene og bransjen for å forstå økonomien og gi bedre kunnskap for å forhandle frem gode kollektive avtaler, vi er enige om at partene skal møtes hver høst når nye tall fra strømmetjenestene foreligger, sier Forfatterforeningens leder Heidi Marie Kriznik.

Les også: Forfatterforeningen varsler ekstraomganger.