Royaltystrid om Goebbels-biografi

Random House Germany raser etter å ha blitt dømt til å betale godtgjørelse til krigsforbryteren Josef Goebbels' arvinger.

Arvingene til Josef Goebbels, Nazi-Tysklands propagandaminister, gikk tidligere i år til sak mot forlaget Random House Germany. Grunnlaget for søksmålet er bruken av utdrag fra Goebbels’ personlige dagbok i en biografi om ham, og nå krever arvingene godtgjørelse og royalties fra boksalget.  

 

Biografien Goebbels, skrevet av den tyske Holocaust-eksperten Peter Longerich, utkom i Tyskland i 2010, og har i stor grad basert seg på propagandaministerens dagbøker. Nå vil altså arvingene ha sin del av kaka.

 

Ikke amoralsk

Forlaget Random House Germany (RHG) ble beordret til å offentliggjøre salgstall og fortjeneste for salget av boken Goebbels i september 2014, og under rettsaken denne måneden slo domstolen i München fast at RHG må betale deler av bokens inntekter til Goebbels’ arvinger. I domsavsigelsen slås det fast at det ikke er amoralsk å betale krigsforbrytere royalties, noe som var RHGs hovedargument under rettsaken.

 

Opphavsrettighetene

goebbelsGoebbels har ingen direkte arvinger, da både han og hans kone tok livet av seg selv og sine seks barn i Hitlers bunker 1. mai 1945. Saksøkeren, Cordula Schacht, er dermed ikke i slekt med Goebbels-familien, men hevder å besitte opphavsretten til Goebbels’ bøker, og hevder videre at hun opererer som en representant for Goebbels’ arvinger.

Schacht arbeidet nemlig som juridisk rådgiver for den sveitsiske finansmannen Francois Genoud, som var en sterk tilhenger av naziregimet. Genoud skal angivelig ha mottatt rettighetene til Josef Goebbels’ notater fra fru Goebbels’ sønn Harald, som overlevde krigen. Schacht, som nå er 72 år gammel og pensjonist, arvet angivelig opphavsrettighetene fra Genoud da han døde i 1996.

 

Familiekoblinger

Schacht har også andre, svært personlige, koblinger til det tredje riket. Hennes far, Hjalmar Schacht, var Hitlers næringsminister fra 1934 til 1937, og senere president i Tysklands ledende finansielle institusjon Reichsbank.

 

Juridisk rådgiver hos Random House Germany, Rainer Dresen, er helt klar på at krigsforbryterens arvinger ikke bør få noe som helst. – Vi mener at ingen penger burde gå til en krigsforbryter, sier han til avisen The Guardian.

Dresen hevder å ha tilbudt, både privat og i retten, å betale Schacht royalties fra boksalget dersom hun donerer dem til en veldedig Holocaust-organisasjon, men hun har angivelig avvist dette tilbudet..

 

En amoralsk dom

– Jeg kan ikke tro at noen vil kreve opphavsrett til Goebbels ord», sier Dresen. – Selvsagt er ikke dette et juridisk, men et moralsk spørsmål.

Dresen sier videre at både han og forlaget var sjokkert av rettens dom og uttalte at det var en trist dag for Tyskland. .

RHG vil anke saken til tyske høyesterett.