– Oppløftende for boka

– Oppløftende å se at lesingen og boka holder sin posisjon, sier Kristenn Einarsson.

Forleggerforeningen lanserte i dag bransjestatistikken for 2016. Både allmennbokmarkedet og totalmarkedet kommer ut med en svak vekst på 0,8 prosent. Det norske bokmarkedet steg med 0,4 prosent fra 2015 til 2016 og er nå i sum 5 625 mill. kr. Det gjør at trenden som har vært de siste årene med et helt stabilt totalmarked vedvarer.

 

Tøft utenfor

– I en tid med svekket kulturkonsum på mange områder er det oppløftende å se at lesingen og boka holder sin posisjon. Både bransjestatistikken og den siste leseundersøkelsen viser det, sier Kristenn Einarsson, direktør i Forleggerforeningen.

Medlemsforlagene i Den norske Forleggerforening viser en økning i omsetning på 2,9 prosent. Andre forlag viser en reduksjon. Sum omsetning for medlemsforlag og ikke-medlemmer viser til sammen 1,4 prosent. Det forteller om en tøffere tilværelse for noen av forlagene utenfor foreningen.

 

Bokklubb-fall og digital utflating

Bokklubbene fortsetter den fallende trenden fra 2003, og har en nedgang på 7,2 prosent siste år. Undersøkelsen «Bokkjøp og handelskanaler» som Bokhandlerforeningen gjennomfører to ganger pr år, indikerer at mye av fallet i bokklubb de siste årene er absorbert av nettbokhandel og det resterende er overtatt av ordinær bokhandel. Bokhandelsimport viser en moderat nedgang.

Forlagsomsetningen av e-bøker for allmennmarkedet (bokgruppe 8.5) viser at den prosentvise veksten avtar. Veksten i 2016 er på 6 prosent, mens den var på 18 prosent i 2015. Omsetningsnivået er beskjedent: 34 mill. kr i 2016 og 32 mill. kr i 2015. Omsetningen av digitale læremidler og øvrige digitale produkter (bokgruppe 8.0) viser 18 prosent vekst til 248,5 mill. kr.