Strømmetallene er her

(foto: iStock)

HALVÅRSTALL: Forleggerforeningen har offentliggjort inntektene for andre kvartal 2022. Med dette får vi endelig tallgrunnlag for strømmetjenestene i år. Allmennbokmarkedet viser totalt en oppgang på 7,8 prosent i første halvår.

Strømmetjenestenes inntekter øker fortsatt

I første halvår viser netto forlagsinntektene fra strømmetjenestene en økning på 14,5 prosent sammenlignet med året før. Dette er en langt lavere økning enn i fjor da veksten var på 22,6 prosent.

Nytt av året er at kvartalsrapporten nå inkluderer tall fra alle landets strømmetjenester. I fjor var det kun Storytel og Fabel som var inkludert.

Tallene er i tråd med det vi tidligere har stipulert: Dempet i strømmemarkedet.

Men antall lyttinger øker mest

Mer alarmerende – både for forlag og strømmetjenestene – er det imidlertid at antall lyttinger i samme periode viser en økning på hele 32,1 prosentpoeng – mer enn det dobbelte av inntektsøkningen. Resultatet blir nødvendigvis at det blir mindre inntekter å fordele per bok og per forfatter.

Totalt ble det i første halvår i år lyttet til nesten 5 millioner bøker. Netto forlagsinntekter beløp seg i samme periode til 162 millioner kroner. Dette gir ikke mer en knappe 33 kroner i inntekt til forlagene per bok, hvorav altså forfatterne skal ha minst 11 kroner.

Noe av økningen ligger i at mens man tidligere beregnet en enhet lytting etter at 20 prosent av ei bok var lyttet til, har man i år og som følge av den nye normalkontrakten mellom skribentorganisasjonene og forleggerforeningen, måttet gå ned til at 15 prosent regnes som lytting av en hel bok – noe som altså utløser utbetaling av minste-royalty på rundt 11 kroner til forfatteren.

Positivt er det midlertid at inntektene fra stykksalget (helst til fullpris) av lydbøker og som ikke tilbys i strømmetjenestene, viser en oppgang på 24 prosent.

Pocketboka letter

Med flere på vingene øker også salget av pocketbøker – ikke minst fra bokhandlene i avgangshallene. Økningen i første halvår beløper seg til 32,5 prosent, noe som betyr ekstra 25 millioner kroner i inntekter for forlagene.

Inntektene fra innbundne bøker viser en mindre nedgang på 2 prosentpoeng.

Totalt betyr dette at forlagsinntektene fra allmennbokmarkedet i første halvår – inkludert strømmetjenestene – øker med 7,8 prosent.

Alle tallene: kan du lese her.