– Litteraturen er glemt

MED STØRRE FORVENTNINGER PÅ LITTERATURFELTET: Heidi Austlid og Forleggerforeningen.

STATSBUDSJETTET 2022: - Læremidler tas på alvor, men litteraturen er glemt, sier Heidi Austlid i Forleggerforeningen. Heller ikke hos NFFO er det applaus å få.

– Vi er glade for at regjeringen foreslår å finansiere læremidler til elevene våre, og vi er også fornøyd med at innkjøpsordningen i den teknologiske skolesekken videreføres, sier direktør Heidi Austlid i Forleggerforeningen.

Lite offensivt

Austlid er mindre fornøyd med uttellingen på litteraturfeltet:

– For litteraturens del, er regjeringens budsjettforslag lunkent. Det foreslås ingen konkrete økninger i bevilgningene til innkjøpsordningene for litteratur. Regjeringen varsler heller ingen satsning på språk, leselyst eller skolebibliotek. Det er svakt og lite offensivt, når vi vet at barn og unge leser både dårligere og mindre enn før, samtidig som lesing og litteratur blir stadig viktigere for å delta i demokrati, samfunns- og arbeidsliv. Vi hadde forventet en satsing også på lesing og leselyst gjennom innkjøpsordningen for sakprosa og for barne- og ungdomslitteraturen.

Forventninger til ny regjering

I en pressemelding understreker Forleggerforeningen at de ser frem til et samarbeid med ny regjering om viktige satsinger på språk, kunnskap og litteratur, og at foreningen har forventninger til at den kommende regjeringen følger opp sine løfter om en styrking av innkjøpsordningene og en satsing på bibliotekene allerede i tilleggsproposisjonen som legges frem i november.

Skuffelse i NFFO

Heller ikke hos Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFFO) vanker det applaus: – Vi er særlig skuffet over at innkjøpsordningen for sakprosa for voksne ikke blir tildelt friske midler, sier NFFO-generalsekretær Arne Vestbø. – God sakprosa spredt til alle landets folkebibliotek er demokratiutvikling i praksis, og kulturministeren lar sjansen gå fra seg til å gå ut av kontoret med et tydelig signal om at dette skal satses på fremover.

Håper på offensiv

Vestbø håper på bedre tider fremover: – Nå er det veldig viktig at den påtroppende regjeringen holder løftet om en mer offensiv bok- og språkpolitikk fra første dag. Arbeiderpartiet styrket sakprosaordningen med 25 millioner kroner i sitt alternative budsjett i fjor, og vi forventer at de gjør det samme i sitt reelle budsjett denne høsten. God sakprosa spredt over hele landet er demokratiutvikling i praksis, sier Vestbø som fastslår at kunnskapsfeltet er et lite lyspunkt i Solberg-regjeringens budsjett:
– Der er det kommet til en en styrking av kommunenes budsjettet for nye læremidler i forbindelse med fagfornyelsen. Dette vitner om at Kunnskapsdepartementet har lyttet til innspill fra bransjen.