Rekordår for Vigmostad & Bjørke

Forlagsledelsen: Forlagssjef i Forlaget Vigmostad og Bjørke, Elizabeth Sellevold, Forlegger Arno Vigmostad og forlagssjef i Fagbokforlaget Undervisning, Trond Petter Hinrichsen (foto: Thomas Brun).

2021-TALLENE: Forlagsdriften til Vigmostad og Bjørke leverte i fjor et rekordstort driftsoverskudd på hele 48 millioner kroner. Dette etter en omsetning på nett under 500 millioner.

Forlagkonsernet som består av imprintene Fagbokforlaget, Forlaget Vigmostad og Bjørke, Bladkompaniet og musikkforlaget Noteservice hadde i fjor vekst i alle sine kjerneområder.

Omsetningen som endte på 493 millioner kroner, er imidlertid ikke toppnotering. I 2017 omsatte forlagkonsernet for 522 millioner. Driftsoverskuddet som i fjor summerte seg til 47,8 millioner kroner, er imidlertid det høyeste noensinne.

– Hva er oppskriften for knalltall, forlegger Arno Vigmostad?

– Hemmeligheten er at vi har en svært god stab. Det er hovedingrediensen, men vi må også peke på effekten av covid, Fagreformen i skolen, samt det faktum at antallet studenter øker.

– Dere tapetserer ikke bestselgerlistene?

– Nei. Den eneste kioskvelteren jeg i farten kommer på er gjerne Victoria Hislop. Det vi hviler driften på er vår unike bredde i porteføljen av utgivelser. Vi er gode på barn, skjønnlitteratur og sakprosa, samt akademisk litteratur. I fjor hadde også Bladkompaniet sitt beste år på lenge.

– Hvordan ser fordelingen mellom de ulike imprintene ut?

– Det fordeler seg jevnt med rundt regnet noe over halvparten på Fagbokforlaget, og resterende på Forlaget Vigmostad og Bjørke samt Bladkompaniet.