Månedsstatistikken: Positive september-tall

Statistikkansvarlig: Økonomisjef i Forleggerforeningen, Anne Perstølen - foto: Forleggerforeningen

Forleggerforeningens månedsstatistikk for september er kommet. Tallene viser oppgang, nesten over hele linja.

Midt i corona-bølgene er det gledelig å kunne lese Forleggerforeningens månedsrapport over boksalget. Totalsalget er opp hele 5,8 prosent sammenlignet med fjoråret.

Nær alle bokgruppene viser framgang, men pocketboka fortsetter å synke (- 7,8 prosent). Dette i hovedtrekk som resultat av strømmetjenestenes og ebøkenes popularitet og framgang. Strømmeomsetningen er imidlertid ikke inkludert i månedstallene, strømmetallene vil vi måtte vente på til slutten av måneden. Når disse har kommet, vil vi ganske sikkert kunne regne en oppgang i totalomsetningen på nærmere 10 prosent.

Hele statistikken kan du lese her.

Skolebøker viser vekst

Gitt den påbegynte fagfornyelsen i skoleverket, er det lite overraskende at skolebokomsetningen viser bra framgang med en økning på 14 prosent til nesten 350 millioner kroner. Dette er likevel langt svakere enn optimistene kunne håpet på.  Går vi fire år tilbake i tid, var omsetningen 120 millioner over inneværende år.

Det er omsetningen til grunnskolen som svikter bemerkelsesverdig med en nedgang på 30 millioner kroner (-14 prosent), selv sammenlignet med bunnåret som vi skrev i fjor. Her må snart varsellampene lyse i Utdanningsdirektoratet.

Videregående skolebøker dekker heldigvis opp for den sviktende grunnskolen, veksten her er på hele 73 millioner, noe som gjør at omsetningen så langt i år er jevnstor med salget til grunnskolen, begge med en omsetning på litt over 170 millioner kroner.

Andre lærebøker viser også betydelig framgang. Omsetningen er nære 200 millioner, en økning på nesten 14 prosent.

Norsk sakprosa i støtet

Norsk sakprosa for voksne viser fin framgang på solide 9 prosent til 145 millioner. Oversatt sakprosa, som er en langt mindre bokgruppe, er imidlertid ned omtrent tilsvarende prosentpoeng til 35 millioner.

Tidenes skjønnlitterære bokhøst?

Mange er optimister når det gjelder utsiktene for norsk voksen skjønnlitteratur denne bokhøsten. Vi kan kanskje spore gryende tegn i september-tallene. Veksten sammenlignet med i fjor, er ikke på mer enn et par prosent, men da må man husket at august-tallene viste en nedgang på over 5 prosent. Nedgangen er med andre ord allerede innhentet, og vel så det.

Digital fremgang

I takt med pocketbokas falmende popularitet, fortsetter de digitale produktene sin frammarsj. Ebøker for allmennmarkedet viser en vekst på 17 prosentpoeng, og passerer med dette en omsetning på 40 millioner.

Så er det bare å glede seg til tallene fra strømmetjenestene ankommer.