– Dette hviler på Schibsted

Arno Vigmostad Foto: Atle Nielsen

Vigmostad & Bjørke kjøpte Schibsted Forlag i 2015, og arvet dermed den pågående saken mellom Konkurransetilsynet og de fire forlagene som nå er ilagt gebyr. Og gebyret må Schibsted ta.

Vigmostad & Bjørke et av de fire forlagene som er ilagt gebyr av Konkurransetilsynet for ulovlig samarbeid. VBs gebyr er satt til 4,56 millioner kroner, men det har ikke forlegger Arno Vigmostad planer om å betale.

 

– Nei, dette skjedde i Schibsted Forlag over ett år før vi kjøpte det i 2015, og det er avklart at det er Schibsted-konsernet som bærer det økonomiske ansvaret for dette. Ellers har jeg liten kjennskap til detaljene om det som har foregått.

Dette sier forlegger Arno Vigmostad til BOK365 etter at det ble klart at gebyrene nå formelt er ilagt.

– Boten er kommet til oss som ny eier av forlaget, men dette gjelder altså forhold fra før vi overtok Schibsted, sier Vigmostad.

 

Sto utenfor

– Før vi kjøpte Schibsted var vi som sto utenfor Bladcentralen helt avhengig av Interpress som distributør i massemarkedet, og da Interpress ble nedlagt gikk vi kraftig ned i omsetning. Men jeg vil understreke at både før og etter at vi overtok Schibsted har vi jobbet for å holde Bladcentralen åpen for alle.

– Hva vil dere gjøre nå som gebyrene er et faktum, Vigmostad?

– Vi verken skal eller kan foreta oss noe med dette. Det hviler på Schibsted.

 

Vil vurdere videre skritt: Cappelen Damms Tom Harald Jenssen

Vurderer videre skritt

Tidligere i dag uttalte Cappelen Damms administrerende direktør Tom Harald Jenssen at de nå vil gå nøye gjennom Konkurransetilsynets vedtak for å vurdere om det bringes inn for retten og eventuelt overprøves av domstolene. Cappene Damm er ilagt et gebyr på 9,1 millioner kroner.

 

– Snudd på hodet

Mads Nygaard: Snudd på hodet

Aschehoug er ilagt et gebyr på på 9,66 millioner kroner, og konsernsjef Mads Nygaard sier i en uttalelse i dag at saken er snudd på hodet og at forlaget er uenig i vedtaket til Konkurransetilsynet.

– Aschehoug har aldri ønsket å begrense antallet utsalgssteder eller svekke konkurransen i massemarkedet. Reitangruppen nektet fra 2014 Bladcentralen å levere bøker til sine kjeder. Reitangruppen krevde leveranser utelukkende gjennom sin egeneide distributør Interpress, mens Bladcentralen alltid har tilbudt alle kjedene varer, sier Nyggard.

 

Les også: Milliongebyr for ulovlig samarbeid

 

– Ingen kollektiv boikott

Gyldendals konsernsjef John Tørres Thuv deler heller ikke Konkurransetilsynets oppfatning og skriver i en pressemelding:

Deler heller ikke Konkurransetilsynets oppfatning: John Tørres Thuv

«Gyldendal deler ikke Konkurransetilsynets oppfatning og mener det ikke foreligger grunnlag for å konstatere noen lovovertredelser i saken for Gyldendals del, verken i form av samarbeid om kollektiv boikott av Interpress Norge AS eller informasjonsutveksling i strid med konkurranseloven.

Gyldendals kommunikasjon med andre forlag i saken har ikke gått utenfor det eierforlag lovlig kan diskutere i kraft av sitt eierskap i Bladcentralen og Bestselgerforlaget.

Videre har Gyldendal ikke deltatt i noen kollektiv boikott av Interpress Norge AS. Gyldendal besluttet alt i 2013 å avvikle samarbeidet med Interpress Norge AS.

Gyldendal vil nå gå grundig gjennom Konkurransetilsynets vedtak sammen med våre advokater og vurdere hvordan vi vil forholde oss til vedtaket.»

 

Hovedfoto: Atle Nielsen