To tapere: Forfatterne og lytterne

Tom Egeland (foto: Kjetil Andersen)

- Jeg har tapt en vanlig årslønn på å ikke være inkludert hos Storytel, fastslår forfatterhøvding Tom Egeland. Han forstår ikke hvorfor Kulturdepartementet, Konkurransetilsynet, og Forleggerforeningen ikke tar initiativ for å rydde bransjen.

Etter tjue år i Aschehoug, valgte Tom Egeland i fjor å følge kollega Jørn Lier Horst til Capitana Forlag og Strawberry Publishing. Hele backlista på mer enn tjue bøker, ble imidlertid igjen hos Aschehoug, i likhet med Jørn Lier Horst som har tidligere utgivelser liggende hos Gyldendal. Nye lydbokutgivelser fra begge forfatterne er imidlertid, så snart fastpris perioden utløper, klare for strømming både hos Storytel og Lydbokforlagets strømmetjeneste Fabel. Backlista av lydbøker hos Aschehoug ligger imidlertid kun og eksklusivt hos Fabel. Samme for Jørn Lier Horsts gjenværende hos Gyldendal.

Som om Nesbø bare skulle selges hos ARK

I Bokavtalen som gir det norske bokmarkedet unntak fra konkurranselovgivningen, heter det: Bokavtalen legger til rette for innovasjon og utvikling i et lite språkmarked og er en premiss for virksom konkurranse. Egeland med lang fartstid som styremedlem i Forfatterforeningen, stiller seg svært kritisk til om intensjonen er ivaretatt i dagens konkurranse om strømmekronene.

– Det er svært kritikkverdig at det ikke er ryddet opp i denne delen av bransjen. For ti år siden var søkelyset på ebøker, men nå har det gått flere år med sterk vekst i strømmemarkedet for lydbøker, uten at noen har tvunget Storytel og Fabel og andre til å bli enige om en utvekslingsavtale. Jeg får jevnlig spørsmål fra leserne om hvorfor jeg ikke er å finne på Storytel. Vil man sammenligne, er jo dette som om Jo Nesbøs kommende utgivelse – «Kniv» bare var å få kjøpt hos ARK. Videre at man som leser selv måtte vite hvilke forfattere som var å få kjøpt hos ulike bokhandelkjeder.

Har tapt en vanlig årslønn

Basert på royalty-oppgavene Egeland har fra Fabel, anslår han at han i løpet av de tre siste årene har tapt en vanlig årslønn på ikke å være tilgjengelig hos Storytel. Årsaken til at levering- og skaffeplikt ikke synes å gjelde for det digitale litteratursegmentet, mener Egeland kan spores til sterke eiere som ser større interesse av å hegne om markedsandeler, enn å sikre et rikt og mangfoldig litteraturtilbud på alle plattformer. – Får denne lite bærekraftige utviklingen styre bransjen, vil over tid selve grunnlaget for bokavtalen forvitre, hevder Egeland.

Forfattere og lyttere er taperne

– Forbruket av litteratur har endret seg. Lesingen har ved hjelp av strømmetjenestene flyttet til lytting. Dagens praksis med at Storytel Norge i all hovedsak fører forfattere fra eieren Cappelen Damm og et knippe mindre forlag, mens Fabels bibliotek nesten bare inneholder lydbøker fra eierne Gyldendal og Aschehoug, er ifølge Egeland ytterst kritikkverdig. Taperne blir lytterne og forfatterne.

– Kampen om bokkrona og om hvem som skal ha del av inntektene, er ikke ny, men de siste årene kan det virke som om «blårussen» har styrket sine posisjoner på bekostning av forfatterne. En forunderlig sendrektighet preger dagens mangel på digitalt rammeverk. Jeg forstår ikke hva som tar slik tid! Det kan ikke være vanskelig å komme til enighet om en økonomisk nøkkel for utveksling av lydbøker mellom forlagene og de to strømmetjenestene.

Alt forfatterne ber om er distribusjon og en anstendig andel av inntektene. Forfatterne er råvareleverandøren, uten forfattere ingen bokbransje, ei heller strømmetjenester. Når forfatterne nå opplever fallende inntekter fra papirboka, er det viktig at dette i noen grad kompenseres ved best mulig distribusjon via de sterkt økende strømmetjenestene. Dette enkle faktum virker ha havnet i bakgrunnen hos flere aktører.

Ber Kulturdepartementet ta initiativ

Egeland oppfordrer Kulturdepartementet til handlekraft og et snarlig initiativ. Departementet bør innkalle representanter for Konkurransetilsynet, Forleggerforeningen, forfatterforeningene og strømmetjenestene. Her bør prinsippene om leveranseplikt og standardkontrakter spikres. Møtet burde tvinge forlagene til å komme til enighet om utveksling av digitale produkter, og dermed sette en effektiv stopper for Storytel og Fabels eierinteresse av å tviholde på dagens eksklusivitet.

 

Les også: Bokbransjens Klondike