Grisetakling fra venstre

KOMMENTAR: Hensikten helliger ikke alltid midlene.