Dialekt eller ikke i Dagsrevyen?

MÅ GJØRE SEG FORSTÅTT: – Det viktigste for en journalist er at mottageren forstår budskapet, mener Trond Vernegg, leder av Riksmålsforbundet.

DEBATT: Dialekt hører ikke hjemme i enhver sammenheng.

Vi har mange fine dialekter i Norge. Dem bør vi bruke, dyrke og ta vare på. Likevel, dialekt hører ikke hjemme i enhver sammenheng. NRK-veteranen Christian Borch har fått mye kjeft i pressen fordi han i en ny memoarbok i klare og skarpe ordelag kritiserer dialektbruken i NRK Dagsrevyen. Borch er talsmann for at medarbeiderne skal bruke standard bokmål eller standard nynorsk i de nasjonale nyhetssendingene. Han mener at journalistens oppgave er klar formidling av nyheter, ikke å dyrke egen dialekt. Formidle nyheter slik at seeren og lytteren forstår budskapet.

            Mange er enige i dette, men også negative kommentarartikler hagler, og kommentarfeltene i sosiale medier koker over det Christian Borch skriver i boken sin. Ta mannen, ikke ballen er en folkesport mange dyrker, tydeligvis også pressens kommentatorer. De er mer opptatt av Borchs alder – han er en herre på 78 år – enn av budskapet hans: Journalistens oppgave er å formidle, ikke å dyrke personlige preferanser. VGs kommentator drar ufinheten lengst, «gammelmannsvammelt» kaller han det Borch skriver. Det er lov å undres på om Norges største avis nå mener at nyhetsformidlerens språklige preferanser går foran oppgaven å formidle nyheten på en måte så alle forstår den. Og mener avisen virkelig at personer over en viss alder ikke er meningsberettiget; er ikke det det som kalles aldersdiskriminering?

            Alle forstår dialekter, Borch er slem mot dialektbrukere, ropes det i kommentarfeltene i sosiale medier. Forstår dialekter? Gjør de mange som ikke har hatt norsk som førstespråk fra barnsben av det? Jeg trodde en gang at jeg var veldig god i engelsk, brukte engelsk mere enn 50 prosent i jobben. Så var jeg en tur i Nord-Irland og forstod lite, måtte få det meste oversatt. Jeg er sikker på at det er mange som ikke forstår alle dialekter, derfor kan de ikke brukes i enhver sammenheng og i hvert fall ikke i nasjonale nyhetssendinger.

            Tenk over det Christian Borch virkelig sier: Det viktigste for en journalist er at mottageren forstår budskapet. Det kan være at Borch er vel skarp og for personrettet i det han skriver. Er han det, har det likevel vært et fint virkemiddel til å få saken på dagsordenen. Vi er enige når lederen i Noregs Mållag Peder Lofnes Hauge i et avisintervju sier at utgangspunktet bør være at Dagsrevyen bør bruke normert nynorsk eller bokmål tale, og at det bør innføres en restriktiv praksis på det.

TROND VERNEGG

Leder av Riksmålsforbundet