Det langsiktige problemet med forlagseide strømmetjenester

Lydbøker - også for de små (foto: iStock)

DEBATT: Kan strupe mangfold og bredde, skriver Live McKay og Jorunn Sandsmark.

Hvis strømmetjenestene får fortsette slik de gjør nå, vil det få svært uheldige konsekvenser på sikt. Mangfold, bredde og kvalitet er mer enn ord fra festtaler, det skal sørge for at lytterne kan få tilgang til sine favoritter, uavhengig av hvilket forlag boken utkommer på. Systemer som favoriserer eierforlag kan effektivt strupe både mangfold og bredde. Det betyr likevel ikke at alle strømmetjenestene må ha det samme utvalget.

Det digitale markedet endrer seg mye raskere enn vi er vant til. Inntektene vokser, men forretningsmodellene er fremdeles nye. Hvordan inntektene fordeles vil være bestemmende for utviklingen i hele bransjen. Da blir det helt avgjørende at fordelingen bidrar til det som er hele bransjens mål, som snart vil bli lovpålagt: Mangfold, bredde og kvalitet. Hvis målet skal oppnås, må det finnes et mangfold av utgivere, der forfatterne kan gå til det forlaget som gjør den beste jobben for akkurat det forfatterskapet.

I Kagge Forlag opplever vi at samarbeidet med Storytel er godt. Våre bøker får plass i appen og er synlige, så lenge de ikke konkurrerer direkte med eierforlaget Cappelen Damms egne titler. Dette er aller tydeligst når det gjelder barnebøker, der grundige undersøkelser viser at forskjellsbehandlingen til fordel for eget forlag er konsekvent.

Barnebøker er av en eller annen grunn ikke med i topplistene, og dermed gir topplistene et tydelig bilde av hvordan det står til med voksenlitteraturen. Og det er ikke hyggelig lesning for oss som ikke eier egen strømmetjeneste. Enda mindre hyggelig er det for forfatterne.

La oss se på Aschehoug. De er fraværende i Storytel, men dominerer listene til Fabel, som de eier 50 prosent av. For Cappelen Damm er det motsatt. Alt tyder på at eierskapet bestemmer forfatternes og forlagenes muligheter.

Vi aksepterer at tjenestene ikke skal være forpliktet til å ta inn alt innhold. Vi aksepterer dermed at de ikke tar inn alle våre titler, og vi er også åpne for å diskutere eksklusivitet. Strømmetjenestene må kunne redigere sitt eget innhold og lage sin egen profil. Dette ligger også i lovforslaget, der strømmetjenestene ikke omfattes av skaffe- og tilbudsplikten i abonnement. På sikt er det best for alle. Også for lytterne, som vil få et bredere tilbud til sammen.

Men forutsetningen er at eierforlagene behandles på samme måte som andre. Det kan ikke være slik at Cappelen Damms forfattere er garantert strømming i Storytel og Aschehoug sine i Fabel, slik det er nå. Hvis denne utviklingen får fortsette, vil det bli vanskelig for andre forlag enn de tre største å konkurrere. Med to-tre store forlagskonglomerater klarer vi ikke å bevare bredden og mangfoldet. Ikke-diskrimineringsprinsippet må også gjelde for strømmetjenestene, der veksten er størst.

Live McKay, kommersiell direktør Kagge Forlag

Jorunn Sandsmark, seniorredaktør Kagge Forlag