Ord møter ord

Stuntpoetene: Burlesk og kostelig litteraturhistorie.

Mellom Knausgård og Koranen

Fra voldelig barndom, via kriminell ungdom, til starten på en litterær manndom.

Gir stemme til en generasjon

En original og svært lesverdig forfatter.

Verden som hengebro over uante juv

Dikter Hansen nøyer seg med å peke, ikke moralisere.