annonse

mogop

plante i soleiefamilien med tykke, læraktige blad i rosett, stiv stengel og stor blomst, Pulsatilla eller Anemone vernalis. Ord av uviss opprinnelse (Guttu, Bokmålsordboka).

sybaritt

livsnyter, levemann. Av gresk subarites som egentlig betyr "innbygger av oldtidsbyen Sybaris i Sør-Italia", som var kjent for luksus og vellevnet (Katlev).

galopp

gangart hos hest, firsprang. Av fransk galop, avledet av galoper «galoppere», som trolig går tilbake til frankisk *wala hlaupan som bokstavelig betyr «løpe/hoppe vel», sammensatt av *wala «vel»...

epifor

gjentakelse av ord i slutten av eller etter et ledd eller en setning.

seidel

stort ølkrus med hank. Gjennom tysk Seidel av latin situla "vannspann, krukke" av ukjent opprinnelse (F & T, Kluge, E & M).

angostura

Stoff med sterk, butter smak, utvunnet av angosturatreet, brukt i medisiner og drinker. Av Angostura, tidligere navn på byen Ciudad Bolivar i Venezuela. Angostura...

madrigal

en eldre lyrisk diktform; flerstemmig musikk komponert til madrigal. Av italiensk madrigale, av uviss opprinnelse (Bokmålsordboka, Rey, C & Z).

tofte

tverrsete i robåt. Av norrønt popta, avledet av germansk *puftó(n)-, som også har gitt nederlandsk doft og tysk Ducht, og utenom de germanske språkene...

inkurie

uaktsomhet, forglemmelse. Av latin incura, incuria "forsømmelse, skjødesløshet" som bygger på in- "ikke" + cura "omsorg, omhu", uten kjent etymologi, som vi gjenfinner i...

bantamvekt

nest laveste vektklasse i boksing (51-54 kg), bryting (52-57 kg) og vektløfting (inntil 56 kg). Førsteledd betyr egentlig "dverghøns fra Bantam på Java" (kjent...

curling

spill der en sender blankslipte steiner over en isflate mot et oppmerket målfelt. Engelsk lånord, trolig av curl "krøll", på grunn av steinens bevegelse...

kronisk

varig, langvarig, uhelbredelig. Gjennom tysk chronisch av gresk khronikós "tidsmessig", avledet av khrónos "tid", uten kjent opprinnelse, som vi finner igjen i lånord som...

ufs

bratt fjellvegg; takskjegg. Av norrønt ups "ufs, nedre kant av hustak", som likesom engelsk eaves "takskjegg", er avledet av germansk *ubisó-, *ubasó-, en utvidelse...

kattun

kaliko. Av arabisk qutun, qutn "bomull", som også har gitt engelsk cotton "bomull" (Bokmålsordboka, Barnhart).

gjørs

piggfinnefisk i åborfamilien, Stizostedion lucioperca. Navnet betyr trolig "sprøytefisk" og er beslektet med norrønt gjósa "strømme, velle" enten fordi fisken sprøyter ut igjen den...

hellefisk

kveite. Av norrønt heilagr fiskr «hellig fisk» fordi i katolsk tid ble gjerne fisken spist i fastetiden. Henvisning til det hellige finner vi også i...

deilig

ytterst behagelig, hyggelig, vakker, god. Av middellavtysk dégelik "dyktig, kraftig", avledet av germansk *pénhta-, som også har gitt tysk gedeighen "trives, vokse, utvikle seg,...

assonans

klanglikhet, ufullstendig rim der bare vokalene er like, f.eks. i var - kald. Av latin assonare "stemme overens med i lyd", som bygger på...

eunukk, evnukk

kastrert mann (som ble brukt som haremsvokter i Orienten). Gjennom latin eunuchus av gresk eúnoukhos, som egetnlig betyr "sengevokter", som bygger på euné "seng"...

ramaskrik

opphisset skrik, forbitret protest. Etter byen Rama i Palestina, nevnt i Bibelen, Jeremia 31,15 "Så sier Herren: Hør, der lyder klagerop i Rama, det...

januar

årets første måned i den gregorianske kalenderen. Av latin (mensis) januaris, avledet av Janus, romersk gud for all begynnelse som forbindes med døråpninger og overganger. Guden...