gjørs

piggfinnefisk i åborfamilien, Stizostedion lucioperca. Navnet betyr trolig «sprøytefisk» og er beslektet med norrønt gjósa «strømme, velle» enten fordi fisken sprøyter ut igjen den innsugede luften, eller fordi mageinnholdet pleier å renne ut gjennom munnhulen når fisken dras opp (Torp, Hellquist).