kronisk

varig, langvarig, uhelbredelig. Gjennom tysk chronisch av gresk khronikós «tidsmessig», avledet av khrónos «tid», uten kjent opprinnelse, som vi finner igjen i lånord som kronikk, kronikør og kronologi (Katlev, Kluge, Chantraine).