epifor

gjentakelse av ord i slutten av eller etter et ledd eller en setning.

0 Delinger