galopp

gangart hos hest, firsprang. Av fransk galop, avledet av galoper «galoppere», som trolig går tilbake til frankisk *wala hlaupan som bokstavelig betyr «løpe/hoppe vel», sammensatt av *wala «vel» (beslektet med
norsk vel) + hlaupan «løpe, hoppe» (beslektet med norsk løpe) (Barnhart, Kluge, Rey, B & W).