bisarr

underlig, påfallende. Gjennom fransk bizzare av italiensk bizzarro, hvis første betydning var «kolerisk». Den videre analysen er usikker (Rey, C&Z).