ufs

bratt fjellvegg; takskjegg. Av norrønt ups «ufs, nedre kant av hustak», som likesom engelsk eaves «takskjegg», er avledet av germansk *ubisó-, *ubasó-, en utvidelse av *ubá «under, over» som vi finner igjen i norsk opp (de Vries, B&L, Torp).