filateli

interesse for (å samle på) frimerker; frimerkekunnskap. Nydannet ord av gresk phileín «elske» av usikker opprinnelse + atelés  «avgiftsfritt (merke)» (fordi frimerket viser til allerede betalt avgift). (Katlev, Barnhart).