inkurie

uaktsomhet, forglemmelse. Av latin incura, incuria «forsømmelse, skjødesløshet» som bygger på in- «ikke» + cura «omsorg, omhu», uten kjent etymologi, som vi gjenfinner i lånordene kur, kurere, kurator og manikyr (Rey, E & M, C & Z).