ramaskrik

opphisset skrik, forbitret protest. Etter byen Rama i Palestina, nevnt i Bibelen, Jeremia 31,15 «Så sier Herren: Hør, der lyder klagerop i Rama, det er noen som gråter sårt. Rakel gråter over sine barn og vil ikke la seg trøste, fordi de er borte». (Guttu).