furore

begeistring, oppsikt, stormende bifall, stor lykke gjøre f- vekke oppsikt. Italiensk lånord, av latin furor «raseri», av usikker opprinnelse, som også har gitt lånordet furie og gjennom italiensk furioso (C&Z, E&M, de Vaan).