dølge

skjule, holde hemmelig. Dansk lånord, beslektet med norrønt dylja og norsk dvele (B&L, Nielsen).