seidel

stort ølkrus med hank. Gjennom tysk Seidel av latin situla «vannspann, krukke» av ukjent opprinnelse (F & T, Kluge, E & M).