Holder posisjonene

BRANSJESTATISTIKKEN: Lydbokforlagets penger er i vandring og Kagge stuper. Ellers er det få rystelser.

Etterlyser leser-perspektivet

ÅPEN HØRING: Vidar Lund synes boklov-diskusjonen er interessant, men mangelfull.

Soloppgang for ny bok-serie

Bibelselskapet og Verbum forlag overtar Notto R. Thelles forlag – tretti år etter at de refuserte ham.

… men ingen elsker 12,5-prosenten

– Den bør fjernes. Fastpris er fastpris.

– Tror på norsk dobling

– Utflating i det norske strømmemarkedet? Slett ikke, tror BookBeats CEO Niclas Sandin.

Barneboom i Bonnier

Lindy Andersen bygger nytt A-lag i Universitetsgata.

– Lager ikke boklov for å lønne jurister

- Vi må få et lovverk som gjenetablerer en sunn balanse mellom aktørene, sier Press-forlegger Håkon Harket.

Kampen om campus

Alle vil norske bøker og læremidler vel, men de er uenige om virkemidlene.

– Vi må ikke bli navlebeskuende

– En boklov handler om å sikre noen verdier, understreker Arne Magnus.

Vil ha opphaver-paragraf

- Bokloven må ha en egen paragraf om at opphaverorganisasjoner har rett til å inngå standardavtaler med forlag, mener Arne Vestbø og NFFO.

Flere gutter leser aldri bøker

Undersøkelse: Dobbelt så mange gutter som jenter leser ikke bøker.

Fra Samtiden til Vigmostad & Bjørke

Christian Kjelstrup er ansatt som sakprosaredaktør i V&B.

Forlag med ukrainsk barnebokgave

Cappelen Damm deler ut barnebøker på ukrainsk til barn og unge på flukt.

Flere vil ha flyplass-kontrakten

ARK får konkurranse om Norges største bokhandel-kontrakt, den nye femårsavtalen på Gardermoen.

Ringte inn en ny tid

– Det er et sterkt symbol at vi plasserer lydstudioene helt sentralt i Gyldendalhuset, sa Gyldendal-konsernsjef, John Tørres Thuv.

– Nødvendig for mangfoldet

NORSKE BYGGEKLOSSER: Forleggerforeningen har snekret ferdig sitt innspill til den kommende boklov. En viktig ingrediens er rabattak – med eller uten skorstein.

– En ren kartellavtale

Boklov eller ei – det er i hvert fall på høy tid å skrote bokavtalen, mener Marie Lexow.

– Skyter seg selv i foten

– Forlagene som ønsker regulering kan ødelegge det gode grunnlaget vil har i dag, sier Helén Foss. 

– Dropp hele bokloven

– Slipp boken fri og la det bli konkurranse, sier Frisk-forlegger Anders Aasen Berget.

Stans i bruken av nedsatt royalty

Forfatterforbundet og Forleggerforeningen starter forhandlinger om ny normalkontrakt for voksen skjønnlitteratur.

Går til Oktober

Forlaget Oktober har ansatt Bjørnar Gärtner som salgskonsulent.