– Glemmer innkjøpsordningene og lærebøker

Generalsekretær i NFFO, Arne Vestbø (Foto: Ilja C. Hendel)

NFFO gleder seg over økt tilskudd til leselyst – men mener innkjøpsordningene og kunnskapslitteraturen er glemt i statsbudsjettet.

– Spesielt gledelig er økningen i tilskudd til Foreningen Les! og Leser søker bok. Styrkingen av tilskuddsordningen for skolebibliotek over Kunnskapsdepartements budsjett med 7,5 millioner kroner er et godt tiltak. Skolebibliotekene er en viktig arena for at yngre lesere skal bli kjent med litteratur, og bidrar til at elever får bedre leseferdigheter, sier NFFOs generalsekretær, Arne Vestbø

Ville ha styrket bredden

NFFO skriver på sine nettsider at selv om det er bra med leselystsatsing, er det betenkelig at innkjøpsordningene ikke inkluderes i denne satsingen. De mener at en styrking av innkjøpsordningene for sakprosa, både originalskrevet på norsk og i oversettelse, ville ha bidratt til at en større bredde av litteraturen blir tilgjengelig for lesere over det ganske land.

– Noen titalls millioner kroner er lite i et stort statsbudsjett, men betyr mye for samfunns- og demokratiutviklingen, hevder generalsekretær Vestbø.

– Vanskelig å se regjeringens begrunnelse

NFFO syns det også er vanskelig å forstå regjeringens prioriteringer når det gjelder kunnskapslitteraturen. På grunnskolenivå fases tilskuddet til fagfornyelsen ut, men NFFO hevder dette skjer før regjeringen har full oversikt over læremiddelsituasjonen i kommunene. Ifølge undersøkelser Utdanningsforbundet har gjort tilbringer lærere mye tid i kopirommet fordi de ikke har tilgang til oppdaterte læremidler. Dette bør være gjenstand for bekymring for regjeringen, mener Vestbø.

– Her må regjeringen forsikre seg om at elever og lærere i alle kommuner har oppdaterte og gode læremidler i alle fag, og være beredt til å tilføre mer penger til kommunene hvis dette ikke er tilfellet, sier Vestbø.

Regjeringen foreslår å kutte i lærebokordningen, en ordning som har som formål å støtte produksjon og utgivelse av norske og samiske lærebøker.

– Lærebokstøtten, som forvaltes av HK-dir, er et viktig virkemiddel for å stimulere til utgivelse av lærebøker på norsk i smale fag, og det er vanskelig å se regjeringens begrunnelse for å kutte i et så konkret tiltak som fremmer norsk fagspråk, sier Vestbø.

Håpet er ikke ute

Men håpet om en satsing som aner faglitteraturens betydning for samfunnet, er ikke ute, mener Vestbø.

– I høst skal NFFO jobbe med å overbevise partier både til høyre og venstre for regjeringen om hva de bør kreve for å sikre et flertall i Stortinget, slik at budsjettet som vedtas i desember, likevel har kraftige påplussinger til det beste for kunnskapssamfunnet Norge.