Drøfter paraplyorganisasjon

ØNSKER SAMARBEID: F.v. Trond Vernegg, Arne Vestbø og Eystein Hanssen i Berlin i mai 2023, i forbindelse med det første møtet mellom NFFO og FF. (Foto: Eystein Hanssen)

Forfatterforbundet og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening har i nærmere ett år drøftet grunnlaget for et samarbeid. I Klassekampen i dag foreslår en gruppe forfattere i Den norske Forfatterforening å innlede samtaler med Forfatterforbundet.

– Debatten som har rast om statens kunstnerstipend tydeliggjør behovet for samhandling, gjensidig kollegial respekt og en bedre organisering av forfattere som yrkesgruppe, sier leder i Forfatterforbundet (FF), Eystein Hanssen.

Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFFO) og FF har hatt som utgangspunkt at det i en prosess er riktig å se på muligheter for en framtidig felles organisering av forfattere, på tvers av opphavergrupper. De to organisasjonene har allerede prøvd ut flere sider ved et slikt samarbeid.

– Står sterkere som én forening

– Samarbeidet oppsto organisk. De store utfordringene i bransjen krever at forfatterne står samlet, uttaler NFFO-styreleder, Aage Storm Borchgrevink til Klassekampen i dag.

De to organisasjonene trekker frem at de har hatt en felles erfaringsutveksling rundt vederlagsordninger, redaksjonelt samarbeid om høringsuttalelser og felles forfatterarrangementer.

I Klassekampens oppslag sier en av forfatterne bak forslaget til DnFs årsmøte, Helga Flatland:

– Det er uten tvil tøffe tider for forfatterne nå, og vi vil stå sterkere i det politiske landskapet som én forening.

Det er Hanssen enig i.

– Det er politiske, økonomiske og organisatoriske gevinster å hente for forfattere som yrkesgruppe om de kan opptre samlet, og ikke fragmentert.

Vil invitere med øvrige organisasjoner

– Vi ønsker å invitere de øvrige organisasjonene til en felles prosess rundt temaet, sier styreleder i NFFO, Aage Borchgrevink. Han påpeker samtidig overfor Klassekampen at det er interessekonflikter som må ses på i en slik prosess.

Det sammenfaller også med Hanssens forståelse av situasjonen.

– De siste ukenes ordskifte viser at det er kryssende interesser. Likevel er gevinstene ved et tettere samarbeid under samme paraply, slik man har det i Danmark og Sverige, så store at vi tror det er mulig å finne løsninger for sameksistens på tvers av alle forfattergrupper og sjangre.

DnFs årsmøte avholdes 9. og 10. mars. I Klassekampen uttaler DnFs leder, Brynjulf Jung Tjønn, at han er overrasket over prosessen som pågår mellom NFFO og FF, men at det uansett er DnFs årsmøte som må ta stilling til forslaget.