Applauderer sammenslåingen

Alexander Even Henriksen (Foto: Susanne Walström)

Bokbransjetopper ønsker «Forente Forlag» velkommen, og håper mangfoldet og konkurransen blir opprettholdt.

– Det er alltid spennende når det skjer endringer i bransjen. Her har dyktige folk slått seg sammen, og vi i Kagge ønsker dem lykke til, sier forlagssjef Tuva Ørbeck Sørheim.

I går kom nyheten om at forlagene Pax, Spartacus, Press og Dreyer/Omnipax går sammen i et nytt forlagshus: Forente Forlag – hvor Gyldendal blir majoritetseier.

– Viktige forlag

Kagge er ikke alene om å ønske den nye forlagskonstellasjonen velkommen.

– Press, Pax, Dreyer og Spartacus er viktige forlag som jeg har stor respekt for. Om dette rigget beriker den norske bokfloraen og gir flere gode forfatterskap, så applauderer jeg det, sier Alexander Henriksen, forlegger i Bonnier forlag.

Edmund Austigard (foto: Samlaget)

– Dette ser ut som eit vel gjennomtenkt offensivt trekk frå dei fire forlaga og Gyldendal, for å tilpassa seg marknads- og konkurransesituasjonen framover. Det er viktige forlag som også betyr mykje for det litterære mangfaldet og dei vil med dette grepet truleg vise endå meir att, sier Edmund Austigard, administrerende direktør i Samlaget.

Bekymret for ensretting

Arne Vestbø, generalsekretær for Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFFO), lufter en ørliten bekymring for hva sammenslåingen vil bety for mangfoldet og bredden i norsk sakprosa, etter som de aktuelle forlagene er spesielt sterke nettopp i den sjangeren.

– Vi er litt bekymret for at det kan bli en mer ensretting og lurer på hva dette vil bety for å sikre mangfoldet og nye forfatterstemmer, sier han, og legger til:

NFFO-LEDER: Arne Vestbø (Foto: Ilja C. Hendel)

– På den positive siden er det bra for norsk offentlighet at det er en etablert norsk aktør, og ikke en utenlandsk eier eller en eier fra et annet forretningsområde, som ikke kjenner den norske litterære modellen og det etablerte samspillet mellom aktørene i norsk bokbransje.

Sistnevnte er også et argument Austigard trekker frem:

– Det er eit poeng at vi i ei tid med internasjonalisering av eigarskap også har sterke norskeigde forlagshus.

Håper på mye god sakprosa

– Bransjen vår trenger små og uavhengige forlag som tør å tale gigantkonsernene imot. Her har disse fire spilt en viktig rolle, og det håper jeg vi fremdeles vil få oppleve, selv om de nå er underlagt kontrollen til Gyldendalkonsernet, sier Henriksen.

Det er også et poeng Vestbø og NFFO fremhever:

– Jeg er glad for at de er tydelige på at forlagene skal beholde sine profiler og at det skal være en klar redaksjonell uavhengighet fra Gyldendal.

«Forsiktig avventende»

Arne Vestbø melder at NFFO forholder seg «forsiktig avventende» og at de ikke vil forhåndskonkludere på hva dette nye forlagseventyret vil bringe. Men de trekker fram noen mulige gevinster for forfatterne:

– Hvis man gjennom å samle kreftene kan bli enda bedre på oppfølgingen av forfatterne, så er det selvsagt bra. Men vi håper jo at disse forlagene først og fremst fremdeles skal konkurrere mot og utfylle hverandre. Norsk offentlighet trenger fortsatt Press, Spartacus og de andre forlagene. Det er bare å se på utgivelseslistene og hva de har utgitt de siste årene, det er en stor bredde og fryktelig mange gode og viktige sakprosabøker vi snakker om.