Ny normalavtale for sakprosa i boks

ENIGE OM NORMALKONTRAKT: Arne Vestbø i NFFO og Heidi Austlid i Forleggerforeningen.

Etter tolv måneders forhandlinger er NFFO og Forleggerforeningen enige om en ny normalavtale.

– Vi har nå fått på plass et avtaleverk som legger godt til rette for utvikling av sakprosalitteraturen og størst mulig utbredelse av verkene til våre forfattere, uavhengig av format. Den sikrer det økonomiske fundamentet for forfatterne med en ny beregningsmodell for royalty, og sørger for bedre rammevilkår for den store bredden av våre medlemmer, sier Arne Vestbø, generalsekretær i Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, etter at NFFO har blitt enige med Forleggerforeningen om ny normalkontrakt.

– En helt ny avtale

Avtalen som nå inngås, gjelder for sakprosa skrevet for allmennmarkedet. Partene beskriver forhandlingene som krevende, men med konstruktive samtaler.

– Hva var aller mest krevende?

– Alt, egentlig. Vi bestemte oss i utgangspunktet for å lage en helt ny avtale, med en ny struktur – selv om vi også har tatt med oss historikken som bakteppe. Denne tilnærmingen betød at hvert punkt i seg selv krevde en grundig diskusjon. Derfor har dette nødvendigvis tatt lang tid, sier Vestbø, som gir Forleggerforeningen honnør for å være en god og løsningsorientert samtalepartner.

– Et forståelig språk

– Det er en gledens dag, sier Heidi Austlid, direktør i Forleggerforeningen til Bok365. – Avtalen mellom NFFO og DnF representerer en viktig modernisering og forenkling av avtalestandarden innenfor normalavtaleverket. Det har vært et mål å skape et balansert avtaleverk som er brukervennlig, transparent og skaper høy forutsigbarhet for alle parter. Dette er en avtale som rommer alle formater, og som er oversiktlig for både forfatter og forlag.

Det sier Arne Vestbø seg hjertens enig i:

– Vi har modernisert dette til å bli en avtale som snakker et forståelig språk. Når vi nå har klart å lage en fremtidsrettet normalkontrakt i 2022, har vi grunn til å klappe oss sjøl på skulderen.

Sannelig vanker det også et klapp og en blomsterbukett fra Forleggerforeningen på Sehesteds plass også:

– En stor takk til NFFO, som har vært veldig konstruktive i disse forhandlingene, sier Heidi Austlid.

Med garantert minstenivå

Forlagets salgsinntekt – ikke bokens utsalgspris – skal nå danne grunnlaget for beregning av royalty.

For papirbøker blir ny royalty 22,5 prosent opp til 3999 eksemplarer, og 25,5 prosent derover. I tillegg blir det et ekstra trinn for de mestselgende utgivelsene innenfor fortellende sakprosa, på 27 prosent fra 10 000 solgte. Sakprosaforfatterne får også billigbok/pocketbok-royalty på 20 prosent. Av forlagets omsetning, uten bind/heftefradrag. I hovedsak vil dette gir forfatterne tilsvarende, eller anelsen bedre, royaltyinntekter i rene kroner per bok som med dagens ordning.

NFFO har i forhandlingene sikret at grunnlaget aldri skal være under 50 prosent av utsalgsprisen innenfor fastprisperioden:

– Dermed «deler forfatter og forlag gevinsten» hvis bokhandelrabatten er under 50 prosent, men sklir den over, er det forlaget som må ta regninga, sier Arne Vestbø til Bok365. Han legger til: – Da vi ble enige om dette prinsippet falt brikkene raskt på plass i den nye beregningsmodellen.

Mindre rabalder?

Med forlagets salgsinntekt som royaltygrunnlag elimineres også krangling og fortolkningstrøbbel, som i vårens rabalder rundt nedsatt-royalty:

– Det er fint å kunne styre unna slike krangler og konflikter. Selv om det i media hovedsakelig ble fokusert på skjønnlitterære forfattere, involverte den saken også noen av våre forfattere, sier Vestbø. – Her har vi og Forleggerforeningen hatt felles interesse i å lande en tydelig og klar avtale, og begge parter har bestrebet seg på å få til dette.

– Forleggerforeningen forhandler også på andre fronter nå. Kan resultatet av sakprosa-forhandlingene også gi oss en pekepinn om hva vi kan vente i de andre normalkontrakt-rundene?

– Nei, du får meg ikke utpå der, sier Heidi Austlid lattermildt. – Hver avtale og hver forhandlingsrunde er separate løp.

 

Noen hovedpunkter i den nye sakprosaavtalen:

  • Avtaleverket er forenklet og mer brukerorientert. Det omfatter Normalkontrakt med definisjoner, en egen veileder til normalkontrakten, en avtale om Normalkontrakt og en protokoll.
  • Omlegging til en beregningsmodell der forlagets salgsinntekt er grunnlaget for forfatterens royalty, med egne sikringsbestemmelser for forfatteren i fastprisperioden. Denne sikringsbestemmelsen sørger for forfatterne vil få minst samme utbetaling per bok som i dagens system. Den nye beregningsmodellen sikrer også likebehandling av alle forfattere for salg av bøker i fripris.
  • Nye royaltysatser uten hefteavkorting, og nytt topptrinn på royaltystigen. Det nye topptrinnet slår inn ved salg på over 10 000 eksemplarer, og sørger for at bøkene som bidrar med høyest inntjening, gir forfatteren noe høyere inntekt enn i dag.
  • Avtalen er utvidet til å dekke alle utnyttelsesformer: Originalutgave, billigbok, e-bok og lydbok. Sakprosa har ikke tidligere hatt normalavtale for billigbok eller for lydbok.
  • Avtalen sikrer større åpenhet og transparens, med tydelige krav til rapportering i royaltyoppgaver og innsyn i grunnlag for royaltyberegning.
  • Partene skal møtes årlig. Dette sikrer videreutvikling av avtaleverket basert erfaringer som høstes underveis.

Den nye normalavtalen gjelder fra 1. januar 2023. Foreningene publiserer avtalen i sin helhet ved årsskiftet, og vil innkalle til medlemsmøter for gjennomgang av det nye avtaleverket.