Ingen økte midler til sakprosafeltet

Generalsekretær Arne Vestbø i NFFO.

– Det er åpenbart forskjell på å være opposisjonspolitiker og å sitte med ansvar i regjering, sier NFFOs generalsekretær Arne Vestbø.

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen har varslet at sakprosafeltet likevel ikke kan regne med økte midler i årets statsbudsjett.

I fjor høst mente statsråden at det var naturlig å se på en styrking av innkjøpsordningen på sakprosafeltet. Dette uttrykte Trettebergstuen også i et intervju med BOK365. Siden har det vært store forventninger til økte midler til sakprosa-litteratur i Norge.

I en nyhetssak på NFFOs nettsider kommer det frem at det likevel ikke vil bli en økning i midler til innkjøpsordningen for sakprosa i høstens statsbudsjett.

Viktig for samfunns- og demokratiutviklingen

– Vi er naturligvis svært skuffet, siden en styrking av sakprosaordningene i Kulturrådet er på overtid og har vært varslet fra kulturministerens side, sier Vestbø til BOK365.

– Har du forståelse for at lovnadene som har vært innen dette feltet ikke lar seg gjennomføre, gitt det varslede strammere statsbudsjettet?

– At uforutsette hendelser påvirker handlingsrommet, er til å forstå. Men vi mener kulturministeren burde overbevise sine regjeringskolleger om at nettopp sakprosaen skal satses på i den tiden vi lever i. Noen titalls millioner kroner er lite i et stort statsbudsjett, men betyr mye for samfunns- og demokratiutviklingen.

– Hva tenker du nå om veien videre for sakprosafeltet?

– I høst skal NFFO jobbe med å overbevise partier både til høyre og venstre for regjeringen om hva de bør kreve for å sikre et flertall i Stortinget, slik at budsjettet som vedtas i desember, likevel har kraftige påplussinger til det beste for forfattere, oversettere og, ikke minst, lesere av sakprosa på norsk. Det vil alle tjene på.

– Så har også statsråden påpekt at lovnadene i Hurdalsplattformen ikke skal innfris på ett år, men gjennom stortingsperioden vi nå er inne i. Det skal vi sørge for å minne henne om i alle relevante sammenhenger.