Stikkord: Forleggerforeningen

– Uhørt at forfattere blir diskriminert og utestengt

Sterke reaksjoner på Storytel-praksis.

Bokloven handler ikke først og fremst om forlag og bokhandel

DEBATT: Akademika støtter regjeringens forslag til boklov. Vi mener formålene i loven er hensiktsmessige, og selve lovforslaget støtter godt opp om disse.

Studenter og forfattere sier ja til fastpris

DEBATT: Forleggerforeningens argumentasjon svikter. Alle typer akademiske bøker må inkluderes i lovens virkeområde.

Holder følge med fjoråret – nesten

MÅNEDSTATISTIKKEN: Forleggerforeningen melder om forlagsinntekter i første kvartal på linje med fjoråret.

Fastpris vil gi dårligere tilbud til studentene

DEBATT: Forleggerforeningen svarer Arnstein Bjørke.

Gjennombrudd for strømmestatistikken

Forleggerforeningen presenterer nå helt ny statistikk for strømmemarkedet.

Bra januar-inntekt for forlagene

MÅNEDSSTATISTIKKEN: Forlagsinntektene i januar matcher fjoråret.

Desember-fasit: Labert julesalg

DYSTER DESEMBER: Forleggerforeningens månedsstatistikk viser en nedgang i forlagsinntektene på hele 25 prosent sammenlignet med året før.

En real rundvask

KOMMENTAR: Forleggerforeningen og NFFO gikk drastisk til verks i arbeidet med ny normalkontrakt for sakprosa. Det vil sannsynligvis alle tjene på.

Ny normalavtale for sakprosa i boks

Etter tolv måneders forhandlinger er NFFO og Forleggerforeningen enige om en ny normalavtale.

Boksalget: Lugger litt

MÅNEDSTATISTIKKEN: November-tallene for boksalget fra Forleggerforeningen er betryggende, men det lugger litt.

Gode oktobertall

Bokomsetningen viser atter en måned sterk omsetning.

– Trenger innhold i tida vi lever i nå

– Litteratur er demokratiets DNA. Når læremidler og litteratur nedprioriteres blir litt mer til leselysttiltak en mager trøst, sier Heidi Austlid, adm.dir. i Forleggerforeningen.

Fin start på bokhøsten

MÅNEDSSTATISTIKKEN: Forlagsinntektene summerer seg så langt i år til over 1,5 milliarder kroner – opp 11 prosent fra i fjor.

– Ny boklov hindrer ikke utnyttelse av forfattere

På tross av ny boklov vil mange forfattere likevel sitte igjen med svarteper, mener forlagssjef Widar Løw Trondsen i selvpubliseringsforlaget Kolofon.

Bra start på bokhøsten

MÅNEDSSTATISTIKKEN: Forleggerforeningens tall for august viser en oppgang på 12 prosent for året som helhet.

Strømmetallene er her

HALVÅRSTALL: Forleggerforeningen har offentliggjort inntektene for andre kvartal 2022.

Juli: Fortsatt norsk nedtur

Månedsstatistikken: Norsk skjønnlitteratur viser ved utgangen av juli halvert omsetning sammenlignet med i fjor.

Norsk nedgang i juni

MÅNEDSSTATISTIKKEN: Midt i sommeren har Forleggerforeningen sluppet tall for boksalget i juni.

Kampen om campus

Alle vil norske bøker og læremidler vel, men de er uenige om virkemidlene.

Flere gutter leser aldri bøker

Undersøkelse: Dobbelt så mange gutter som jenter leser ikke bøker.