Bra flyt for allmennbok

Skolebøker fortsetter å falle. (foto; istock)

MÅNEDSSTATISTIKKEN: Statistikken viser bra tall for allmennbokomsetningen.

Sakprosa og skjønnlitteratur viser begge forlagsinntekter på over 80 millioner kroner. Sakprosainntektene er 4,4 prosent høyere enn på samme tid i fjor. De skjønnlitterære inntektene er omtrent uforandret.

Pocket/billigbok-inntektene beløper seg til nesten 50 millioner kroner, en oppgang på 2,7 prosent sammenlignet med fjoråret.

Også e-bøker for allmennmarkedet viser bra vekst. Inntektene beløp seg til litt over 15 millioner, en oppgang på 17 prosent.

Månedsstatistikken inkluderer ikke strømmeinntektene. Disse må vi vente ytterligere et par uke på å inkludere. I fjor utgjorde disse nesten 80 millioner kroner. Vi forventer oss her en oppgang på rundt 10 prosent.

Skolebøker i skyggenes dal

Skole- og lærebøker viser imidlertid ingen tegn til bedring. Forlagsinntektene fra salg av skolebøker utgjorde i første kvartal 54 millioner kroner, mens lærerbøker summerte seg til 44 millioner.

Riktignok viser digitale læremidler en liten oppgang, med fallet i inntekter fra skolebok er på så mye som 16 millioner kroner, ned 23 prosent fra i fjor. Forlagsinntektene fra lærebøker faller også med over 7 millioner, ned 14,5 prosent.

Pisa-undersøkelsene omhandlende de unges lesevaner har fått begge våre to naboland til å snu. Sverige har varslet «den største satsingen på lærebøker i moderne tid» med over en halv milliard kroner årlig hvert år fremover. I Danmark var det nettopp bred politisk enighet om å bevilge 840 millioner kroner til en kick-start satsing på skolebøker.

Regjeringens leselyststrategi er nå utsatt til i sommer, kanskje er det noe i vente?

Hele månedsstatistikken for mars kan du last inn her.