Normalkontrakten under lupen

Tvistere: F.v. Bjørn Vatne, (foto: Alexander Worren), Eystein Hanssen (foto: Lina Hindrum) og Alexander Løken (foto: Moment Studio)

KOMMENTAR: Den skjønnlitterære normalkontrakten mellom forlag og forfattere skal gjennom nye grundige forhandlinger.

Det var like før jul at de tre skjønnlitterære forfatterorganisasjonene sendte brev til Forleggerforeningen med krav om at det skulle nedsettes et tvisteutvalg etter bruddet i forhandlingene om ny skjønnlitterær normalkontrakt.

Les: Forfatterne bryter forhandlingene, krever tvisteutvalg

Fire måneder senere er det klart for forhandlinger, men rammen rundt tvistemålet virker nedtonet. Opprinnelig var kravet fra forfatterne at tvisteutvalget skulle bestå av et likt antall medlemmer fra hver side i forhandlingene, med et nøytralt medlem i midten, slik at tvisteutvalget ville være i stand til å fatte objektive beslutninger.

Etter det BOK365 erfarer er nå formatet nedtonet til å gjelde fire representanter fra organisasjonene og tilsvarende antall fra forleggerne.

Les: Forleggerne svarer forfatterne

Fra forfatterne møter de tre lederne; Bjørn Vatne (Forfatterforeningen), Eystein Hansen (Forfatterforbundet) og Alexander Løken (Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere), samt LO-advokat Lars Christian Fjeldstad.

Fra forleggerne møter: direktør Åse Ryvarden (Aschehoug), forlegger Per Nordanger (Spartacus), forlagssjef Ragnfrid Trohaug (Cappelen Damm), samt Forleggerforeningens advokat Mathias Lilleengen.

Da kravet om tvistemålet ble gjort kjent var temperaturen høy. Skribentorganisasjonene skrev blant annet:

«Helt fra starten av forhandlingene har forfattersiden framholdt at en ny normalkontrakt må gi forfatterne bedre vilkår. Dette har forleggernes forhandlingsutvalg signalisert at de forsto og aksepterte. Forfatterorganisasjonene stiller seg uforstående til forleggernes retningsendring underveis i forhandlingene på dette punktet.»

Når forhandlingene nå endelig er i gang, er det mer tagalt fra forfatterne. Det vektlegges at man ønsker en samforstand om tolkninger av bestemmelsene i normalkontrakten, men man er ikke like vokale på kravet om en betydelig økning av royaltysatsene.

Kan hende er det de nylig presenterte regnskapstallene for fjoråret fra Gyldendal og Cappelen Damm som har gjort inntrykk.  På langt nær alle forlagsregnskapene er offentliggjort, men det er meldt om sparekrav og oppsigelser fra alle de fire største forlagene.

Første tvistemøte avholdes denne uka, dernest er det avtalt et møte i mai.

Det blir ytterst spennende å følge utkomme av forhandlingene. Normalkontrakten for skjønnlitteratur med en over hundreårig historie, utgjør selve fundamentet for den norske bokbransjen.

 

ANDERS NERAAL

Les også: 18 prosent økning fra en tom krybbe?