Sprekt julesalg

Lars Mytting & co reddet julesalget. (foto: Mathias Fossum)

MÅNEDSSTATISTIKKEN: Forleggerforeningen har publisert tall for forlagsinntektene i desember. Tallene for allmennbok viser livlig julehandel av norsk sakprosa og skjønnlitteratur.

Bokhøsten i fjor lugget. Med renteøkninger og lavere forbruksvekst var det derfor mange som fryktet julesalget i bokhandel. Tallene som nå er publisert av Forleggerforeningen viser langt bedre tall enn mange fryktet.

For medlemmene av foreningen viser desember i fjor inntekter på noe over 140 millioner kroner fra allmennbokmarkedet (eksklusiv fag- og skolebok). Dette er 13 prosent høyere enn samme måned 2022.

De mest populære bokgruppene var norsk skjønnlitteratur og sakprosa. Disse to stod alene for hele veksten i fjorårets julehandel.

Nedgang for året som helhet

Ser vi på fjoråret som helhet, er ikke tallene like positive.

Ved utgangen av november viste allmennbok-inntektene et fall på 3,1 prosent i forhold til året før. Oppsvinget i julehandelen gjorde imidlertid sitt til at  fallet i allmennbokmarkedet ble redusert til relativt beskjedne 1,2 prosent.

Forlagsinntektene fra sakprosa var ned 5,9 prosent for året som helhet. Skjønnlitteratur økte imidlertid med nesten en prosent. Norsk skjønnlitteratur for voksne økte så mye som 10,7 prosent.

Markant fall for skolebøker

Det som imidlertid i alvorlig grad tynger bokbransjen er fallet i inntekter fra fag- og skolebøker. Forlagsinntektene fra disse bokgruppene falt i fjor med så mye som 225 millioner kroner, tilsvarende en reduksjon på 21,6 prosent.

Reduksjonen i inntekter fra fag- og skolebøker rammer i hovedsak våre fire største forlagshus; Cappelen Damm, Gyldendal, Aschehoug, samt Vigmostad&Bjørke.

Totalresultatet for forlagsinntektene i 2023 viser etter dette en nedgang på 11,2 prosent.

Inntekter fra strømmetjenestene er ikke inkludert i tallene.

Hele månedsrapporten for desember kan du lese her.