Fortsatt fall for utdanning

Direktør i Forleggerforeningen, Trine Skei Grande

MÅNEDSSTATISTIKKEN: Forlagsinntekten i januar viser ytterligere fall for skole- og lærebøker. Allmennbokmarkedet holder imidlertid stand.

Våre fire store forlagshus dominerer fullstendig markedet for lære- og skolebøker. Dette er den direkte foranledningen til kostnadskuttene og reduksjonen av stillinger hos de fire, senest ved beskjeden fra Gyldendal om innsparinger på 90 millioner kroner.

Gyldendal er den av forlagene som er mest eksponert til markedet for skole- og lærebøker. De bebudede kostnadsreduksjonene kom derfor neppe som en stor overraskelse. Magnituden kanskje. Cappelen Damm varslet allerede i oktober i fjor reduksjoner på 50 millioner. Vigmostad&Bjørke har allerede nedbemannet 28 stillinger, mens Aschehoug «kun» har varslet 14.

Forleggerforenings tall for inntektene til medlemsforlagene i januar  viser dessverre fortsatt markant tilbakegang for både skole- og lærebøker. Inntektene fra skolebøker falt i januar med 7 millioner kroner (-15,7 prosent) sammenlignet med i fjor. Fagbøker med 3 millioner (-9).

Allmennbokmarkedet holder imidlertid stillingen sammenlignet med i fjor. Her kan det noteres en oppgang på litt over 1 prosent. Mest positiv er inntekten fra pocketboka som viser en framgang på nesten 7 prosent.

Totalt summerer forlagenes inntekter i januar seg til 163 millioner kroner, en nedgang på 5,2 prosent sammenlignet med januar i fjor.

Strømmeinntekter er ikke inkludert i tallene.

Alle januar-tallene fra Forleggerforeningen kan du lese her.