2023: Sterke strømmetall

lydbok
(foto: istock)

Sent, men godt har Forleggerforeningen presentert strømmetall for siste kvartal i fjor. Tallene viser betydelig økning i antall lyttinger, men også for inntekter.

Antall bøker lyttet til summerte seg i fjor til 12,4 millioner, en vekst på hele 15,5 prosent sammenlignet med året før.

Til sammenligning ble det i fjor solgt 6,2 millioner innbundne bøker, i tillegg til 2,6 millioner pocket bøker.

Forlagsinntektene fra strømmetjenestene summerte seg til 366 millioner kroner, en økning på 36 millioner, hvilket gir en vekst på 10,8 prosent.

Vekst viser også e-bøker med forlagsinntekter på 57 millioner kroner (+ 8 prosent).

Samlet utgjør med dette digitale inntekter så mye som 31 prosent av de samlede forlagsinntektene på 1,4 milliarder kroner fra allmennbokmarkedet (alle forlagsinntektene utenom utdanning).

Vekst i inntektene for året som helhet

Allmennbokmarkedet var tidligere anslått til å vise en nedgang på 1,2 prosent i 2023. De nye tallene for strømming og e-bøker gjør imidlertid at vi nå kan fastslå en vekst for netto forlagsinntekter fra allmennmarkedet på 1,6 prosent for fjoråret som helhet.

Lavere strømmeinntekter per bok

At antallet lyttinger øker mer enn inntektene har vært en trend over flere år. Dette svir mest for forlagene som er satt til å forhandle med strømmetjenestene om fordelingen av abonnementsinntektene. De siste årene har fordelingen typisk vært at strømmetjenestene beregner seg rundt 30 prosent av de totale abonnementsinntektene til dekning av driftsutgifter, mens resterende 70 prosent går til forlagene for bruken av lydbøkene.

Forlagsinntektene fra strømmetjenestene beløp seg i fjor og som nevnt, til 366 millioner kroner, fordeler vi disse på 12,4 millioner lyttinger, fikk forlagene utbetalt 30 kroner per bok lyttet til. Fjoråret viste med dette en relativ stabil utvikling for forlagsinntekten, tross en nedgang på litt over enn krone per bok lyttet til.

Betydelig inntekt for norske forfattere

Forfatterne er sikret via et gulv i normalkontrakten som garanterer en royalty på rundt 11 kroner per boklytting.

Royaltyen til forfatteren blir med dette så mye som 37 prosent av forlagets inntekt. Samlet skulle følgelig royaltypotten summert seg til 136 millioner kroner. Vi vet imidlertid ikke hvor stor andel utenlandske forfattere utgjør, ei heller hvordan fordelingen mellom forlag og forfatter er for disse.

Antagelig utgjør andelen norske forfattere så mye som 60 prosent av totale lyttinger. Vi anslår derfor rundt regnet 80 millioner kroner til utbetaling for norske forfattere.

Alle tallene fra Forleggerforeningen kan du lese her.