Viktig at regjeringen bruker lærebokpengene riktig

Trine Skei Grande

Regjeringen tar lesekrisen på alvor ved å foreslå 300 millioner til lærebøker i revidert nasjonalbudsjett. – Nå blir det viktig at regjeringen bruker pengene riktig, sier Trine Skei Grande, administrerende direktør i Forleggerforeningen.

I veldig mange norske klasserom har elevene de siste årene vært uten oppdaterte læremidler, og med løse ark og gamle bøker som ikke dekker dagens kompetansemål. Samtidig vet vi at norske barn og unge leser både dårligere og mindre enn før.

– Det er positivt at regjeringen ser alvoret i situasjonen og forstår at vi står i en lesekrise. Skal vi komme oss ut av den, trenger vi flere gode læremidler inn i skolen. Nå håper vi kommunene forstår hvor viktig dette er og bidrar inn i arbeidet, sier Arne Magnus, styreleder i Forleggerforeningen.

– Når regjeringen kommer med et slik løft, er det viktig at de bruker pengene riktig. Her gjelder det ikke bare å bevilge penger, men også sikre at de faktisk blir brukt til å møte den prekære læremiddelsituasjonen vi ser ute i skolen, sier Trine Skei Grande, administrerende direktør i Forleggerforeningen.

Forleggerforeningen ønsker bevilgningen som nå foreslås fra regjeringen velkommen. Dette er et nødvendig grep; bare én av fem skoleledere har kjøpt inn læremidler i alle fag til gjeldende læreplaner – tallene er fra 2023, men lite tyder på at situasjonen har endret seg vesentlig siden da.

For at pengene skal ha en skikkelig effekt på situasjonen i klasserommet, må bevilgningen innrettes på riktig måte. En tilskuddsordning med egenandel er en velutprøvd og god modell, som kan rulles ut raskt.

Det er nå i vårmånedene at skolene gjør sine valg og innkjøp for kommende skoleår. Hvis tilskuddsordningen iverksettes omgående, vil mange elever denne høsten ha nye lærebøker i skolesekken.