Fortsatt bra utvikling for boksalget

MÅNEDSSTATISTIKKEN: April-tallene fra Forleggerforeningen viser fortsatt bra trend.

I går refererte vi allmennbok-inntektene , inkludert strømmeinntekter, for første kvartal fra medlemmene av Forleggerforeningen. Tallene viste en vekst på 9,1 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Positive vår tall

April-tallene viser samme positive trend. Sakprosa-inntektene summerer seg til 98 millioner kroner, opp 7,3 prosent i forhold til i fjor. Skjønnlitteratur-salget beløp seg til 101 millioner, opp 6,9 prosent i forhold til 2023.

Pocketboka viser sterkest økning, forlagsomsetningen i årets fire første måneder summerer seg til 63 millioner kroner, en økning på hele 9 prosent i forhold til fjorårstallene.

Ved utløpet av mars viste inntektene en økning på kun 4,4 prosent for sakprosa, mens skjønnlitteraturen noterte en liten nedgang. Pocketboka lå på 2,7 prosent i pluss, mens veksten ved utløpet av april altså er kommet opp i nesten ti prosent.

April var med andre ord vært en svært bra måned for forlagenes inntekter fra allmennbøker, selv uten at strømmeinntektene er tatt høyde for.

Lysning for skolebøker?

I mars viste skolebok-inntektene en nedgang på 23 prosent. Ved utgangen av april er fallet redusert til 14 prosent. Det er spesielt bøker til videregående som styrker seg, men også grunnskolen henter seg noe tilbake.

Inntektene fra skolebøker summerer seg til 66 millioner kroner hittil i år.

Inntektene fra digitale læremidler i grunn- og videregående skole er ikke inkludert i statistikken, men viser en oppgang på så mye som 19 prosent. Forlagsinntektene fra digitale læremidler utgjorde 30 millioner kroner, en økning på nesten 5 millioner fra i fjor.

Dessverre viser tallene for lærebøker ingen bedring. Nedgangen i år ligger fortsatt som den gjorde i mars, på 15 prosent. Forlagsinntektene fra dette boksegmentet beløp seg til 48 millioner kroner.

Hele månedsstatistikken kan du lese her.