Strømmingen booster forlagsinntektene

ØKER: Strømming av bøker står for mye av inntektsøkningen i det norske bokmarkedet. (Foto: Thomas Bethge - iStock)

KVARTALSTALL: Forleggerforeningen har offentliggjort strømmetallene for første kvartal i år. Forlagsinntektene for allmennbok forsterkes med dette ytterligere 22 millioner kroner i forhold til samme kvartal i fjor.

Sterk vekst

Sammenlignet med i fjor gir dette en økning i forlagsinntektene fra allmennbok (inntekter ekskludert læremidler) på hele 9.1 prosent i første kvartal.

Medlemsforlagene i Forleggerforeningens inntekter fra allmennmarkedet beløp seg med dette i første kvartal til 335 millioner kroner, mot 307 millioner året før.

De digitale inntektene utgjør nå så mye som 36 prosent av forlagsinntektene (31 prosent 2023).

Inntektene fra strømming dobler pocketbøkene

Strømmeinntektene til forlagene økte fra 78 millioner i fjor, til 99,4 millioner i første kvartal i år.

Inntektene i årets første kvartal fra pocketbøker var til sammenligning halvparten av strømmeinntektene (49,9 millioner kroner). Vi må ikke lenger tilbake enn til 2020 for å finne tall hvor forlagenes pocketbok-inntekter utgjorde mer enn strømmeinntektene.

Inflasjon

Ser vi kun på antall solgte innbundne bøker, viser kvartalsrapporten en nedgang på 6,4 prosent. Forlagsinntektene er likevel 1,7 prosent høyere enn i fjor, hvilket tilsier en prisøkning fra forlag til bokhandel på litt over 8 prosent.

 

Kvartalstallene inkludert undervisning finner du her.

Kvartalstallene inkludert strømming finner du her.